Pseudoxanthoma elasticum − vzácné onemocnění s dosud limitovanými možnostmi léčby

26. 1. 2018

Recentní souhrnný článek francouzského genetika prof. Dominiquea P. Germaina prezentuje komplexní pohled na vzácné geneticky podmíněné onemocnění Pseudoxanthoma elasticum. Vybíráme základní informace o jeho klinickém obrazu a stávajících terapeutických možnostech.

Etiopatogeneze a prevalence

Pseudoxanthoma elasticum (PXE) je geneticky podmíněné metabolické onemocnění s autosomálně recesivní dědičností. Je způsobené mutacemi v genu ABCC6. Nedostatek správně fungujícího proteinu ABCC6 vede k ektopické mineralizaci, která se ponejvíce projevuje v elastických tkáních kůže, oka a krevních cév. Prevalence PXE se odhaduje na 1/25 000 až 1/100 000 obyvatel, přičemž ženy jsou postiženy nepatrně častěji než muži.

Klinické symptomy a související komplikace

Prvním klinickým znakem PXE jsou téměř vždy malé žluté papuly na zátylku, krku a v oblasti flexorů. Papuly postupně splývají a kůže se začne uvolňovat a krabatět. Elastická vlákna v kůži se zkracují, fragmentují, shlukují a kalcifikují. Dystrofická kalcifikace Bruchovy membrány, která se jeví jako angioidní proužky, může vést ke vzniku choroidální neovaskularizace a v konečném důsledku ke ztrátě centrálního vizu a slepotě. Léze ve stěnách malých a středně velkých arterií mohou vyústit v intermitentní klaudikace a onemocnění periferních tepen.

Kardiologické komplikace (infarkt myokardu, angina pectoris) sice nejsou časté, ale představují důvod, proč provádět podrobné celkové vyšetření. V souvislosti s PXE byly v literatuře popsány také cévní mozkové příhody.

Klíčová role pyrofosfátu

PXE je metabolické onemocnění související s nízkými hladinami antimineralizačních faktorů v cirkulaci. Existuje řada důkazů, že klíčovým faktorem je anorganický pyrofosfát. Jeho nízká hladina v krvi a snížení poměru pyrofosfát/fosfát vzniká nedostatečným uvolňováním adenosintrifosfátu hepatocyty, které obsahují mutovaný protein ABCC6. Substrát či substráty, jež se na protein ABCC6 vážou, jsou jím transportovány nebo modulovány, však zůstávají neznámé. Dosud bylo pro gen ABCC6 identifikováno více než 300 sekvenčních variant.

Možnosti léčby

Pro onemocnění neexistuje kauzální léčba. Symptomatická léčba spočívá v aplikaci inhibitorů vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF; pro oční komplikace), ve změně životního stylu, snižování hladiny lipidů a v dietních opatřeních (v rámci snižování vaskulárních rizik). Někdy přichází ke slovu také cévní chirurgie, a to při závažných projevech kardiovaskulárních chorob. V budoucnu se počítá s možností genové terapie a s využitím farmakologických chaperonů.

(lis)

Zdroj: Germain D. P. Pseudoxanthoma elasticum. Orphanet J Rare Dis 2017 May 10; 12 (1): 85; doi: 10.1186/s13023-017-0639-8.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se