Prodloužené zvýšení nitroočního tlaku po intravitreální aplikaci anti-VEGF preparátů. Jaké existují důkazy?

8. 4. 2016

Práce analyzuje současnou literaturu na téma prodlouženého či opožděného zvýšení nitroočního tlaku (NOT) u pacientů, kterým jsou v rámci léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) intravitreálně podávány anti-VEGF protilátky.

Inhibitory vaskulárního endotelového růstového faktoru (VEGF) přinesly zásadní obrat v léčbě několika onemocnění včetně neovaskulární formy věkem podmíněné makulární degenerace, diabetického makulárního edému a makulárního edému v důsledku okluze retinální žíly. Souborný referát se zabývá literaturou na téma prodlouženého zvýšení nitroočního tlaku u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace, kteří jsou léčeni intravitreální aplikací inhibitorů VEGF. Autoři dále nastiňují možné mechanismy podílející se na vzniku vyššího NOT.

Analyzována byla současná literatura na téma prodlouženého či opožděného zvýšení NOT u pacientů, kterým jsou v rámci léčby vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace intravitreálně podávány anti-VEGF protilátky. Bylo prokázáno, že u pacientů s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace léčených intravitreálně anti-VEGF protilátkami může dojít k prodloužené nebo opožděné elevaci NOT. Incidence prodlouženého zvýšení NOT se však lišila od 3,45 do 11,6 %. V několika případech bylo nutné v rámci kontroly výše NOT přistoupit i k chirurgickému řešení.

Možné rizikové faktory spojované s prodlouženou nebo opožděnou elevací NOT, které ale nemusí být vždy přítomné, zahrnují glaukom v anamnéze, předchozí lokální anebo intravitreální aplikaci kortikosteroidů, přítomnost vlastní čočky a/nebo dlouhodobou léčbu anti-VEGF preparáty. Teorií, jež vysvětlují vznik prodlouženého a opožděného zvýšení NOT, je řada, včetně obstrukce trámčiny komorového úhlu mikročásticemi, přítomnosti nitroočního zánětu a rychlého přechodného zvýšení NOT po jednotlivých aplikacích, která vedou k chronickým změnám.

Závěrem práce autoři konstatují, že prodloužené a opožděné zvýšení NOT u pacientů léčených anti-VEGF protilátkami z indikace vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace je pravděpodobně multifaktoriální proces. Velké randomizované kontrolované studie prospektivně zkoumající zvýšení NOT by mohly vést k lepšímu porozumění dlouhodobých nežádoucích účinků spojených s intravitreální léčbou anti-VEGF látkami.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Dedania V. S., Bakri S. J. Sustained elevation of intraocular pressure after intravitreal anti-VEGF agents: what is the evidence? Retina 2015 May; 35 (5): 841−858; doi: 10.1097/IAE.0000000000000520.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se