Prevalence glaukomu ve Spojených státech amerických − výsledky národního šetření

18. 5. 2017

V rámci rozsáhlé studie, která proběhla v USA, bylo zjištěno, že i přes pokroky v diagnostických metodách více než polovina pacientů neví, že má glaukom. Obecně trpí v USA glaukomem 2,1 % obyvatel starších 40 let.

Cíle studie

Cílem studie bylo odhadnout prevalenci glaukomu v populaci USA na základě fotografií terče zrakového nervu, určit podíl pacientů se stanovenou diagnózou a popsat demografické a oční rizikové faktory u pacientů, kteří si nejsou vědomi, že mají glaukom.

Metodika

Do studie bylo zahrnuto 5746 osob starších 40 let, jež se v letech 2005−2008 zúčastnily amerického Národního zdravotního a nutričního průzkumu (NHANES). U každého účastníka byla zhotovena na obou očích 45° fotografie makuly a terče zrakového nervu. Fotografie byly nejdříve posouzeny na specializovaném pracovišti při Wisconsinské univerzitě. Pokud byl poměr velikosti jamky a velikosti terče zrakového nervu (C/D poměr) větší nebo roven 0,6, byly fotografie dále postoupeny třem glaukomovým specialistům, aby určili, zda se jedná o glaukom, či nikoliv.

Výsledky

Z 549 pacientů, jejichž fotografie makuly a terče zrakového nervu byla odeslána k posouzení přítomnosti glaukomu, byl glaukom potvrzen ve 179 případech. Vážený odhad ukázal celkovou prevalenci glaukomu u občanů USA starších 40 let (nežijících v ústavech) 2,1 % (95% interval spolehlivosti [CI] 1,7−2,6 %). Z toho vyplývá, že glaukomem trpí 2,9 milionu Američanů. Prevalence stoupá s věkem (2,3 milionu pacientů je starších 60 let) a je vyšší u mužů (postiženo 1,4 milionu žen a 1,5 milionu mužů). Ze 179 pacientů s glaukomem o svém onemocnění vědělo jen 78 (43,7 %), což při extrapolaci na celkovou populaci znamená, že 1,6 milionu Američanů má glaukom a neví o tom. Ve srovnání s těmi, kteří o své diagnóze věděli, byli pacienti s nediagnostikovaným glaukomem spíše mladší, měli menší terč zrakového nervu, méně častý abnormální výsledek FDT (frequency-doubling technology) a méně časté krvácení do terče.

Závěr

Odhadovaná prevalence glaukomu určená na podkladě fotografie terče zrakového nervu dosáhla u obyvatel USA ve věku > 40 let 2,1 %. I přes pokroky v diagnostických metodách zůstává většina případů nediagnostikována.

(lis)

Zdroj: Gupta P., Zhao D., Guallar E. et al. Prevalence of glaucoma in the United States: the 2005−2008 National Health and Nutrition Examination Survey. Invest Ophthalmol Vis Sci 2016 May 1; 57 (6): 2577−2785.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se