Náklady na změnu medikace z důvodu hyperémie u pacientů s glaukomem

7. 2. 2010

Úkolem nové studie bylo vyvinout model, na základě kterého by bylo možné porovnat náklady na změnu terapie u pacientů, u kterých původní terapie vyvolávala hyperémii spojivek.

Úkolem studie uveřejněné v časopise Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics bylo vyvinout model, na základě kterého by bylo možné určit a porovnat náklady na změnu terapie u glaukomatických pacientů, u kterých původní monoterapie latanoprostem, bimatoprostem nebo travoprostem vyvolávala hyperémii spojivek.

Metody

Pro tvorbu modelu byla použita data ze studie GAPS (Glaucoma Adherence and Persistency Study). Z této studie byli vybráni pouze pacienti s glaukomem nově léčení monoterapií latanoprostem, bimatoprostem nebo travoprostem (nejméně šest měsíců před zahájením terapie neužívali tito pacienti žádnou medikaci pro nitrooční hypertenzi ani u nich nebyl proveden žádný zákrok určený k léčbě glaukomu). Na základě údajů ze vzorku 300 pacientů byla stanovena četnost výskytu hyperémie spojivek a rovněž četnost případů, ve kterých byla lékařem změněna nebo zastavena léčba analogy prostaglandinů z důvodu konjunktivální hyperémie. Přímé náklady na pacienta (platné pro rok 2008) z důvodu změny léčby pro konjunktivální hyperémii byly stanoveny jako součet nákladů na původní preskripci plus náklady na návštěvu lékaře, kde byl znovu zhodnocen stav pacienta a bylo učiněno rozhodnutí o změně preskripce.

Výsledky

Z celkového vzorku 13 977 nově léčených pacientů bylo 8 743 léčeno pouze monoterapií některým z analogů prostaglandinů. Z nich 5 726 užívalo latanoprost, 1 633 bimatoprost a 1 384 travoprost. Napříč těmito skupinami byly stanoveny náklady na pacienta bez hyperémie na 73,67 amerického dolaru, zatímco na pacienta, u kterého musela být z důvodu hyperémie přerušena terapie prostaglandiny, byly náklady vyčísleny na 140,02 dolaru. Náklady na pacienta byly nejnižší ve skupině pacientů léčených původně latanoprostem. Náklady na pacienta léčeného bimatoprostem byly vyšší o 5,92 dolaru, při léčbě travoprostem o 5,43 dolaru.

Závěr

Konjunktivální hyperémie zvyšuje náklady na léčbu pacientů léčených latanoprostem, bimatoprostem a travoprostem. Léčba latanoprostem je spojena s menším růstem nákladů než léčba bimatoprostem a travoprostem.

(vek)

Zdroj: Schwartz G. F. et al: Hyperemia-Associated Costs of Medication Changes in Glaucoma Patients Treated Initially With Prostaglandin Analogs. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics 25 (6), 2009.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×