Koncentrace ghrelinu v plazmě a nitrooční tekutině u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem

16. 1. 2011

Cílem studie uveřejněné v časopise Clinical and Experimental Ophthalmology bylo porovnat hladinu ghrelinu (peptidu, který byl nedávno identifikován i v lidském oku) v nitrooční tekutině a krevní plazmě u pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem a u kontrol.

Metoda

Do studie bylo zahrnuto celkem 24 pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem (OAG), z toho 17 pacientů s primárním glaukomem s otevřeným úhlem (POAG) a sedm s pseudoexfoliačním glaukomem (PEXG). Všichni účastníci studie byli pacienti hospitalizovaní kvůli operaci glaukomu nebo katarakty. Pacienti s jinými očními patologiemi, předešlou oční operací a také s diabetem byli ze studie vyloučeni. Kontrolní skupinu tvořilo třicet dobrovolníků bez nálezu glaukomu.

Před provedením plánovaného zákroku byly pacientům odebrány vzorky krve. Nitrooční tekutina byla aspirována z přední oční komory paracentézou za sterilních podmínek před tím, než bylo s tkáněmi jakkoli manipulováno. Hladina ghrelinu ve vzorcích byla určena pomocí komerčně dostupných radioimunoassay kitů.

Výsledky

Plazmatické hladiny ghrelinu byly 490,5 ± 156,0 pg/ml ve skupině pacientů s OAG a 482,2 ± 125,4 pg/ml v kontrolní skupině (p = 0,897). Hladiny ghrelinu v nitrooční tekutině byly 85,5 ± 15,4 pg/ml a 123,4 ± 25,5 pg/ml v odpovídajících skupinách (p < 0,001). Poměr hladiny ghrelinu v plazmě a nitrooční tekutině byl signifikantně vyšší ve skupině pacientů s OAG (5,75 ± 1,92 versus 4,00 ± 1,04, p < 0,001). Nebyl zjištěn žádný rozdíl v koncentracích ghrelinu v nitrooční tekutině mezi pacienty s POAG a PEXG (p = 0,494).

Závěr

Koncentrace ghrelinu v nitrooční tekutině byla u pacientů s OAG ve srovnání s kontrolami signifikantně nižší. Tento rozdíl může být způsoben rolí ghrelinu v chorobném procesu nebo se může jednat o důsledek léčby glaukomu.

(vek)

Zdroj:
Katsanos A. et al.: Plasma and aqueous humor levels of ghrelin in open angle glaucoma patients. Clin Experiment Ophthalmol 2010. Publikováno on-line 11. listopadu 2010. DOI: 10.1111/j.1442-9071.2010.02463.xŠtítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se