Komplikace vzniklé v souvislosti s trabekulektomií v okrese Olmsted, Minnesota, 1985–2010

7. 9. 2015

Retrospektivní populační studie hodnotila výskyt komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií za období 25 let.

Retrospektivní populační studie hodnotila výskyt komplikací vzniklých v souvislostí s trabekulektomií za období 25 let. Trabekulektomie je standardním chirurgickým postupem v péči o pacienty s glaukomem nereagujícím na léky. Cílem studie bylo zjistit výskyt komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií za období 25 let.

Studie měla retrospektivní populační charakter a zúčastnili se jí obyvatelé okresu Olmsted v Minnesotě, kteří podstoupili trabekulektomii v období od 1. ledna 1985 do 31. prosince 2010 na Mayo klinice a v Olmstedské nemocnici. Data byla sbírána v období od srpna 2012 do září 2013 a následná analýza byla prováděna až do ledna 2014. Po prohledání klinické dokumentace autoři stanovili výskyt komplikací, včetně filtrace polštářku, hypotonie, hyphémy, choroidální efúze, choroidálního krvácení, blebitidy a endoftalmitidy. Zaznamenána byla také koncentrace mitomycinu použitého během operace. Autoři studie dále prohledali databáze Ovid, MEDLINE a PubMed s cílem nalézt relevantní publikace na téma míry výskytu komplikací v souvislosti s trabekulektomií. Hlavními sledovanými parametry byly kumulativní pravděpodobnosti rizika vzniku krátkodobých a dlouhodobých komplikací určených pomocí Kaplanovy–Meierovy metody a jejich vztah ke koncentraci mitomycinu, která byla během trabekulektomie použita.

Trabekulektomii podstoupilo 460 očí 334 pacientů (průměrná doba sledování činila 7,7 [SD 5,7; rozsah 0–27,7] let). Komplikace se vyskytly během sledovací doby u 159 očí, z toho u 100 očí byly časné (< 3 měsíce) a u 59 očí pozdní (> 3 měsíce). U 10 očí se zjistila jak časná, tak i pozdní komplikace. Kumulativní riziko vzniku časné, pozdní nebo jakékoliv komplikace během 20 let činilo 19,7 %, 26,0 % a 45,0 %. Kumulativní pravděpodobnosti výskytu komplikací ohrožujících zrak činily 2,0 % pro blebitidu a 5,0 % pro endoftalmitidu. Souvislost mezi mírou výskytu komplikací po trabekulektomii a použitou dávkou mitomycinu činila P = 0,77. Další chirurgický zákrok přímo související s komplikací byl proveden celkem u 98 případů (21,3 %).

Ze studie vyplynulo, že použití mitomycinu neovlivňuje během průměrné sledovací doby 7,7 roku míru komplikací vzniklých v souvislosti s trabekulektomií. Výskyt komplikací, které ohrožují zrak, se zdá být srovnatelný s předchozími studiemi s kratší sledovací dobou.

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Olayanju J. A. et al. Trabeculectomy-related complications in olmsted county, Minnesota, 1985 through 2010. JAMA Ophthalmol. 2015 May 1; 133 (5): 574–580.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se