Kolísání nitroočního tlaku měřené senzorem v kontaktní čočce u pacientů s normotenzním glaukomem a jedinců bez glaukomu

5. 12. 2016

Mechanismus progrese normotenzního glaukomu zatím nebyl zcela vysvětlen, nicméně některé studie poukazují na to, že podílet se na něm může i velké kolísání nitroočního tlaku (NOT). Autoři prezentované práce pomocí kontinuálního měření porovnávali kolísání NOT u pacientů s normotenzním glaukomem s kontrolními jedinci bez diagnostikovaného glaukomu.

Metodika a průběh studie

Cílem studie bylo odpovědět na otázku, zda větší výkyvy NOT mohou být jedním z důvodů zhoršování zorného pole u normotenzního glaukomu. Vyšetřeno bylo 12 kontrolních jedinců a 14 pacientů s normotenzním glaukomem. U všech 26 účastníků bylo měřeno kolísání NOT průběžně po dobu 24 hodin pomocí senzoru SENSIMED Triggerfis umístěného v kontaktní čočce. Rozsah kolísání NOT byl definován jako rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou mVeq (jednotka měření používaná u Triggerfis). Hodnocení probíhalo zvlášť přes den a přes noc a u každého jedince byla zjištěna maximální hodnota. Diskriminační hranice kolísání NOT byla stanovena pomocí analýzy křivky ROC (receiver operating characteristic).

Výsledky

Průměrná hodnota NOT u očí s normotenzním glaukomem činila 11,5 ± 2,4 mmHg, u očí bez glaukomu pak 12,7 ± 2,0 mmHg, rozdíl tedy nebyl významný (p = 0,175). Průměrný rozsah kolísání NOT byl u skupiny s normotenzním glaukomem signifikantně větší než u skupiny bez glaukomu (p = 0,007). U 57,1 %, pacientů s normotenzním glaukomem se vyskytovaly vyšší průměrné a maximální hodnoty NOT v noci, zatímco u kontrolních očí tato míra činila 91,7 %. Dělicí kritérium kolísání NOT odlišující glaukom bylo stanoveno na 442 mVeq (senzitivita = 1,00; specificita = 0,571).

Závěr

Rozsah kolísání NOT byl u očí s normotenzním glaukomem v porovnání s očima bez glaukomu výraznější. Větší kolísání může být jedním z důvodů zhoršování zorného pole u normotenzního glaukomu. 24hodinové kontinuální měření NOT pak může přestavovat užitečnou metodu při odlišování očí s přítomností normotenzního glaukomu od očí glaukomem netrpících.

(lis)

Zdroj: Tojo N., Abe S., Ishida M. et al. The fluctuation of intraocular pressure measured by a contact lens sensor in normal − tension glaucoma patients and nonglaucoma subjects. J Glaucoma 2016 Aug 22, doi: 10.1097/IJG.0000000000000517 [Epub ahead of print].Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se