Kardiovaskulární léky a nitrooční tlak − výsledky z Gutenberg Health Study

26. 1. 2018

Vzájemná souvislost mezi nitroočním tlakem (NOT), krevním tlakem a jinými kardiovaskulárními rizikovými faktory je obecně známá. Vliv celkové kardiovaskulární, zejména antihypertenzní léčby na NOT však zůstává kontroverzní. Prezentovaná práce analyzovala ve velké kohortě německých pacientů vzájemný vztah mezi užíváním léků z kardiovaskulární indikace a NOT u jedinců bez glaukomu.

Sledovaná populace a metodika studie

Gutenberg Health Study je populační prospektivní observační studie probíhající ve středozápadním Německu. Do sledování bylo zařazeno 13 527 subjektů.

Nitrooční tlak byl měřen pomocí bezkontaktního tonometru. Třídy léčiv, jež byly posuzovány, zahrnovaly periferní vazodilatancia, diuretika, beta-blokátory (selektivní a neselektivní), blokátory kalciových kanálů, blokátory systému renin-angiotenzin (inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu [ACE] a blokátory receptorů pro angiotenzin II), nitráty, ostatní antihypertenziva, kyselinu acetylsalicylovou a statiny. Ze studie byli vyloučeni jedinci s chybějícími hodnotami NOT, pacienti užívající léky na snižování NOT a ti, kteří prodělali chirurgický zákrok na oku. Asociační analýza mezi užíváním léků a NOT byla provedena pomocí multivariační lineární regrese.

Výsledná zjištění

Statisticky nebyla zjištěna žádná souvislost mezi nižšími hodnotami NOT a systémovou léčbou beta-blokátory, bez rozdílu, zda se jednalo o selektivní, či neselektivní látky (−0,12 mmHg, p = 0,054; resp. −0,70 mmHg, p = 0,037). Po adjustaci na index tělesné hmotnosti (BMI), systolický krevní tlak a tloušťku rohovky hodnoty NOT nijak nesouvisely ani s užíváním inhibitorů ACE.

Závěr

Kardiovaskulární léky, zvláště pak beta-blokátory, nevykazují u jedinců bez glaukomu souvislost s NOT. Výsledky tedy naznačují, že systémové beta-blokátory mají zanedbatelný vliv na snižování NOT.

(lis)

Zdroj: Höhn R., Mirshahi A., Nickels S. et al. Cardiovascular medication and intraocular pressure: results from the Gutenberg Health Study. Br J Ophthalmol 2017 Dec; 101 (12): 1633−1637, doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-309993.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se