Je dlouhodobá terapie latanoprostem pro pacienta riziková?

25. 9. 2008

Cílem uvedené studie bylo zjistit incidenci nežádoucích vlivů na korneu, iris a retinu při dlouhodobé terapii latanoprostem.

Cílem uvedené studie bylo zjistit incidenci nežádoucích vlivů na korneu, iris a retinu při terapii latanoprostem. Latanoprost je vysoce selektivní agonista FP prostanoidních receptorů. Při lokální aplikaci do spojivkového vaku je latanoprost (isopropylester) jako předstupeň účinné látky absorbován rohovkou, zde dochází k působení esteráz, a v přední komoře je již hydrolyzován na biologicky aktivní kyselinu latanoprostovou.

Latanoprost snižuje nitrooční tlak zvýšením uveosklerální cesty odtoku, nemá významnější vliv na odtokovou snadnost a nesnižuje oční hydrodynamiku. U pacientů s glaukomem otevřeného úhlu a s oční hypertenzí po týdenní léčbě latanoprostem nebylo popsáno ovlivnění krevního průtoku v peripapilární oblasti sítnice, na terči zrakového nervu ani v retrobulbárních cévách.

Studie probíhala ve 14 zemích. Do studie byli zařazeni pacienti se zvýšeným nitroočním tlakem. Pokud to stav pacientů vyžadoval, byla podle potřeby terapie změněna. Pacienti byli náhodně rozděleni do skupin (v poměru 2:1), první skupině pacientů byl podáván latanoprost jedenkrát denně, druhá skupina pacientů užívala běžnou medikaci. Všichni pacienti, kteří se účastnili terapie, byli vyšetřováni před započetím terapie a následně každých šest měsíců po dobu pěti let.

Do studie bylo zahrnuto celkem 5854 pacientů (3936 pacientům byl podáván latanoprost a 1918 běžná medikace). Iniciálně bylo rozhodnuto o podání latanoprostu 2707 pacientům (68,8 %), 4638 (79,2 %) pacientům byla podána alespoň jedna dávka latanoprostu. Statisticky bylo vypočítáno pětileté riziko vzniku korneálních lézí, iritis, uveitis a makulárního edému 3,17 %. Závažná komplikace léčby byla zaznamenána v sedmnácti případech z 3936 (0,43 %) pacientů léčených latanoprostem. U pacientů s běžnou medikací byly komplikace zaznamenány v devíti případech z 1918 (0,47 %) pacientů. U žádného z pacientů léčených latanoprostem nebyla zaznamenána pigmentace iris.

Závěrem lze říci, že na základě uvedené studie je terapie latanoprostem i z dlouhodobého hlediska považována za bezpečnou. Bezpečnost latanoprostu u terapie glaukomu s otevřeným úhlem byla prokázána u pacientů ze 14 zemí.

(peta)

Zdroj: Goldberg I, Li XY, Selaru P, Paggiarino D. A 5-year, randomized, open-label safety study of latanoprost and usual care in patients with open-angle glaucoma or ocular hypertension. Eur J Ophthalmol 2008 May-Jun;18(3):408-16.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se