Iridokorneální endoteliální syndrom napodobující melanom duhovky: studie 71 případů

5. 7. 2011

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě.

Iridokorneální endoteliální syndrom (ICE syndrom) zahrnuje skupinu onemocnění, která se projevují abnormalitami ve vnitřní korneální vrstvě. Do této skupiny patří Cogan-Reesův syndrom, Chandlerův syndrom a progresivní atrofie duhovky. Příčiny vzniku ICE syndromu nejsou dosud známé.

Klinické příznaky ICE syndromu mohou být různé a někdy mohou vést k podezření na melanom duhovky. Autoři studie nedávno publikované v časopise Archives of Ophtalmology popisují klinické příznaky ICE syndromu u více než sedmi desítek pacientů.

Klinické příznaky ICE syndromu

Medián věku pacientů v době vstupního vyšetření byl 54 let. Všichni pacienti byli přijati k evaluaci pigmentované nádorové hmoty v duhovce podezřelé ze zhoubného melanomu duhovky. Barva duhovky byla modrá nebo zelená v 51 případech (72 %) a hnědá ve 20 případech (28 %). Suspektní nádorový útvar byl kombinací atrofovaného stromatu duhovky (41 případů, 58 %), ektropie duhovky (ve 24 případech, 34 %), duhovkových uzlíků (pět případů, 7 %), trakční elevace s distorzí duhovky z periferní přední synechie (57 případů, 80 %) a korektopie, častého příznaku u melanomu duhovky (53, 75 %).

Další příznaky ICE syndromu zahrnovaly změny v rohovkovém epitelu (33 případů, 46 %), korneální edém (7 případů, 10 %), defekty v duhovkovém pigmentovém epitelu patrné při transiluminaci (12 případů, 17 %), polykorii (1 případ, 1 %) a sekundární glaukom s nitroočním tlakem převyšujícím 22 mmHg (7 případů, 10 %).

ICE syndrom může simulovat melanom duhovky. Příznaky svědčící spíše pro ICE syndrom než pro melanom zahrnují změny v rohovkovém endotelu, edém rohovky, periferní přední synechie a atrofii duhovky.

(vek)

Zdroj: Shields C. L. et al: Iridocorneal Endothelial Syndrome Masquerading as Iris Melanoma in 71 Cases. Arch Ophthalmol 2011. Publikováno on-line před tiskem dne 11. dubna 2011.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se