Histologická struktura duhovky u pacientů léčených latanoprostem

12. 8. 2008

Autoři studie hledali histologické podklady pro tvrzení, že lokální aplikace latanoprostu vede ke změně barvy duhovky. Porovnávali histologické změny duhovky pacientů léčených latanoprostem a pacientů s jinou terapií glaukomu.

Američtí autoři studie hledali histologické podklady pro tvrzení, že lokální aplikace latanoprostu vede ke změně barvy duhovky. Ve studii proto porovnávali histologické změny duhovky pacientů léčených latanoprostem a pacientů s jinou terapií glaukomu.

Autoři studie vyšetřovali vzorky duhovky a zároveň analyzovali anamnestická data získaná pomocí dotazníků. Iris byla vyšetřena nezávisle třemi oftalmopatology. Zvláštní pozornost byla věnována případným premaligním změnám, úrovni pigmentace a stupni buněčnosti a eventuálním cévním abnormitám.

Celkem bylo vyšetřeno 22 vzorků duhovek, u kterých během terapie došlo ke změně barvy (směrem k tmavším odstínům), dále bylo vyšetřeno 35 pacientů, u kterých během terapie latanoprostem nebyla pozorována změna barvy. Třetí skupinu tvořili pacienti s glaukomem, kteří nebyli léčeni latanoprostem.

Ve studii byl pozorován statisticky významný pokles počtu invaginací a prominujících jader čočky u pacientů, kteří při terapii latanoprostem měli změnu barvy duhovky v porovnání se zbývajícími dvěma skupinami sledovaných pacientů. Průměrná tloušťka a pigmentace přední hranice byla hodnocena jako lepší u pacientů se ztmavnutím iris při terapii latanoprostem v porovnání se zbývajícími skupinami (p = 0,03 a p = 0,02). Ve srovnání se zbylými skupinami pacientů bylo zjištěno, že u některých pacientů léčených latanoprostem došlo ke zvýšení pigmentace stromatu duhovky a vaskularizace endotelu a adventicie a ke vzestupu počtu stromálních fibroblastů a melanocytů.

U pacientů léčených latanoprostem se ztmavnutím duhovky nebyly histologicky prokázány žádné změny, které by bylo možno hodnotit jako premaligní. Změna barvy je vysvětlována ztluštěním přední plochy iris a zvýšením množstvím melaninu v přední ploše, ovšem bez zmnožení stromálních myelocytů.

Latanoprost může postupně měnit barvu léčeného oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce. Tento efekt byl pozorován především u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. zelenohnědou, žlutohnědou, modrohnědou, šedohnědou, a je způsoben zvýšením obsahu melaninu v melanocytech stromatu duhovky. V typických případech se hnědá pigmentace duhovky při okraji zornice koncentricky šíří do periferie postiženého oka a celá duhovka nebo některé její partie mohou zhnědnout.

U pacientů, u kterých byla duhovka homogenně modrá, šedá, zelená nebo hnědá, byla během dvouletého podávání přípravku v klinických studiích s latanoprostem změna její pigmentace pozorována pouze zřídka.

Změna barvy duhovky nastává postupně a nemusí být zřetelná po dobu několika měsíců až let a nemusí být doprovázena žádnými symptomy nebo patologickými projevy. Po ukončení léčby nebylo pozorováno další přibývání hnědého pigmentu v duhovce, výsledná změna barvy duhovky však může být trvalá.

(peta)

Zdroj: Daniel M. Albert, Ronald E. Gangnon, Hans E. Grossniklaus, W. Richard Green, Soesiawati Darjatmoko, Amol D. Kulkarni. A Study of Histopathological Features of Latanoprost-Treated Irides With or Without Darkening Compared With Non-Latanoprost-Treated Irides. Arch Ophthalmol 2008;126(5):626–631.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se