Histologická struktura duhovky u pacientů léčených latanoprostem

12. 8. 2008

Autoři studie hledali histologické podklady pro tvrzení, že lokální aplikace latanoprostu vede ke změně barvy duhovky. Porovnávali histologické změny duhovky pacientů léčených latanoprostem a pacientů s jinou terapií glaukomu.

Inzerce

Američtí autoři studie hledali histologické podklady pro tvrzení, že lokální aplikace latanoprostu vede ke změně barvy duhovky. Ve studii proto porovnávali histologické změny duhovky pacientů léčených latanoprostem a pacientů s jinou terapií glaukomu.

Autoři studie vyšetřovali vzorky duhovky a zároveň analyzovali anamnestická data získaná pomocí dotazníků. Iris byla vyšetřena nezávisle třemi oftalmopatology. Zvláštní pozornost byla věnována případným premaligním změnám, úrovni pigmentace a stupni buněčnosti a eventuálním cévním abnormitám.

Celkem bylo vyšetřeno 22 vzorků duhovek, u kterých během terapie došlo ke změně barvy (směrem k tmavším odstínům), dále bylo vyšetřeno 35 pacientů, u kterých během terapie latanoprostem nebyla pozorována změna barvy. Třetí skupinu tvořili pacienti s glaukomem, kteří nebyli léčeni latanoprostem.

Ve studii byl pozorován statisticky významný pokles počtu invaginací a prominujících jader čočky u pacientů, kteří při terapii latanoprostem měli změnu barvy duhovky v porovnání se zbývajícími dvěma skupinami sledovaných pacientů. Průměrná tloušťka a pigmentace přední hranice byla hodnocena jako lepší u pacientů se ztmavnutím iris při terapii latanoprostem v porovnání se zbývajícími skupinami (p = 0,03 a p = 0,02). Ve srovnání se zbylými skupinami pacientů bylo zjištěno, že u některých pacientů léčených latanoprostem došlo ke zvýšení pigmentace stromatu duhovky a vaskularizace endotelu a adventicie a ke vzestupu počtu stromálních fibroblastů a melanocytů.

U pacientů léčených latanoprostem se ztmavnutím duhovky nebyly histologicky prokázány žádné změny, které by bylo možno hodnotit jako premaligní. Změna barvy je vysvětlována ztluštěním přední plochy iris a zvýšením množstvím melaninu v přední ploše, ovšem bez zmnožení stromálních myelocytů.

Latanoprost může postupně měnit barvu léčeného oka zvýšením množství hnědého pigmentu v duhovce. Tento efekt byl pozorován především u pacientů se smíšenou barvou duhovky, tj. zelenohnědou, žlutohnědou, modrohnědou, šedohnědou, a je způsoben zvýšením obsahu melaninu v melanocytech stromatu duhovky. V typických případech se hnědá pigmentace duhovky při okraji zornice koncentricky šíří do periferie postiženého oka a celá duhovka nebo některé její partie mohou zhnědnout.

U pacientů, u kterých byla duhovka homogenně modrá, šedá, zelená nebo hnědá, byla během dvouletého podávání přípravku v klinických studiích s latanoprostem změna její pigmentace pozorována pouze zřídka.

Změna barvy duhovky nastává postupně a nemusí být zřetelná po dobu několika měsíců až let a nemusí být doprovázena žádnými symptomy nebo patologickými projevy. Po ukončení léčby nebylo pozorováno další přibývání hnědého pigmentu v duhovce, výsledná změna barvy duhovky však může být trvalá.

(peta)

Zdroj: Daniel M. Albert, Ronald E. Gangnon, Hans E. Grossniklaus, W. Richard Green, Soesiawati Darjatmoko, Amol D. Kulkarni. A Study of Histopathological Features of Latanoprost-Treated Irides With or Without Darkening Compared With Non-Latanoprost-Treated Irides. Arch Ophthalmol 2008;126(5):626–631.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se