Globální prevalence glaukomu a vyhlídky do roku 2040

17. 12. 2017

Prezentovaná práce systematicky zpracovává globální prevalenci glaukomu a vyhlídky až do roku 2040.

Úvod

Glaukom je globálně hlavní příčinou nevratné slepoty. Současné odhady celosvětové prevalence glaukomu nejsou aktuální, neboť se zaměřují především na populace evropského původu. Autoři této práce proto systematicky zkoumali globální prevalenci primárního glaukomu s otevřeným úhlem (POAG) a primárního glaukomu s uzavřeným úhlem (PACG) a dále předpověděli počet postižených jedinců v letech 2020 a 2040.

Systematický přehled a metaanalýza

V databázích PubMedMedline a Web of Science byly vyhledány populační studie zaměřené na prevalenci glaukomu publikované do 25. března 2013. Použity byly údaje z 50 populačních studií (3 770 případů POAG z celkového počtu 140 496 vyšetřených jedinců a 786 případů PACG ze 112 398 vyšetřených). K odhadu prevalence glaukomu v populaci ve věku 40–80 let byl použit hierarchický bayesovský přístup. Nástin prevalence glaukomu v budoucnosti byl učiněn na základě zprávy Organizace spojených národů (OSN), která odhaduje budoucí vývoj počtu obyvatelstva. Modely bayesovské metaregresní analýzy byly použity k posouzení souvislostí mezi prevalencí POAG a relevantních faktorů.

Výsledná zjištění

Globální prevalence glaukomu v populaci ve věku 40–80 let byla vypočítána na 3,54 % (95% interval kredibility [CrI] 2,09–5,82 %). Nejvyšší prevalence POAG je v Africe (4,20 %; 95% CrI 2,08–7,35 %) a nejvyšší prevalence PACG v Asii (1,09 %; 95% CrI 0,43–2,32 %). Počet osob s glaukomem (ve věku 40–80 let) byl v roce 2013 celosvětově odhadnut na 64,3 milionu, v roce 2020 se předpokládá zvýšení na 76,0 milionu a v roce 2040 na 111,8 milionu.

V bayesovském metaregresním modelu měli muži větší pravděpodobnost onemocnění POAG než ženy (poměr šancí [OR] 1,36; 95% CrI 1,23–1,52), po úpravě parametrů byla zjištěna větší pravděpodobnost POAG u lidí pocházejících z Afriky v porovnání s lidmi evropského původu (OR 2,80; 95% CrI 1,83–4,06). Větší pravděpodobnost přítomnosti POAG se dále vyskytla u lidí žijících ve městech v porovnání s obyvateli venkova (OR 1,58; 95% CrI 1,19–2,04).

Závěr

Počet lidí s glaukomem na světě se podle těchto odhadů v roce 2040 zvýší na bezmála 112 milionů, s disproporcionálně větším výskytem u obyvatel Asie a Afriky. Uvedené prognózy jsou důležitým vodítkem pro navrhované screeningové programy, léčbu a návazné strategie podpory a ochrany veřejného zdraví.

(lis)

Zdroj: Tham Y. C., Li X., Wong T. Y. et al. Global prevalence of glaucoma and projections of glaucoma burden through 2040: a systematic review and meta-analysis. Ophthalmology 2014; 121 (11): 2081–2090, doi: 10.1016/j.ophtha.2014.05.013.Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se