Globální odchylky a časové trendy prevalence primárního glaukomu s otevřeným úhlem

14. 4. 2016

Metaanalýza publikovaná letos v lednu v British Journal of Ophthalmology podává přehled o globální prevalenci primárního glaukomu otevřeného úhlu a rozdíly mezi různými skupinami obyvatel.

Inzerce

Jako vedoucí příčina nevratného poškození zraku představuje glaukom celosvětově jeden z hlavních veřejných zdravotních problémů. Ze všech typů glaukomu je nejčastější primární glaukom otevřeného úhlu (POAG). Systematický přehled publikovaných populačních průzkumů hledal vztah mezi prevalencí POAG a demografickými faktory.

Studiem literatury byly nalezeny populační studie s kvantitativními odhady prevalence POAG (do října 2014). Pro zjištění vlivu věku a pohlaví mezi populacemi s různými geografickými a etnickými původy byla použita víceúrovňová logistická regresní analýza. Zařazeno bylo 81 studií (37 zemí, 216 214 účastníků, 5 266 případů s POAG). V černošské populaci byla prevalence POAG nejvyšší a činila ve věku 60 let 5,2 % s postupným nárůstem až na 12,2 % ve věku 80 let. Nárůst prevalence POAG přepočítaný na dekádu věku byl nejvyšší u hispánské a bělošské populace, nejnižší pak u východních a jižních Asiatů. Pravděpodobnost vzniku POAG byla vyšší u mužů než u žen.

Ve starších studiích byla prevalence POAG nižší, což bylo dáno tím, že glaukom byl definován podle výše nitroočního tlaku. Studie zaznamenávající zorné pole u všech jedinců měly vyšší prevalenci POAG než ty, ve kterých byla tato data získaná pouze od části účastníků. Celosvětově trpělo v roce 2015 POAG 57,5 milionu lidí (95% interval spolehlivosti 46,4−73,1 milionu). Odhaduje se, že do roku 2020 se toto číslo zvýší až na 65,5 milionu (95% interval spolehlivosti 52,8−83,2 milionu).

Tento systematický přehled poskytuje nejpřesnější odhady prevalence POAG a ukazuje, že nezařazení rutinního vyšetření zorného pole může v populačních studiích ovlivnit správnou diagnostiku případů. Závěry publikované analýzy mají význam pro plánování zdravotní péče.

doc. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Kapetanakis V. V., Chan M. P., Foster P. J. et al. Global variations and time trends in the prevalence of primary open angle glaucoma (POAG): a systematic review and meta-analysis. Br J Ophthalmol 2016 Jan; 100 (1): 86−93.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se