Glaukom s otevřeným úhlem a riziko vzniku erektilní dysfunkce

8. 7. 2012

O glaukomu otevřeného úhlu je známo, že souvisí se systémovými metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními. Obě tyto skupiny chorob sdílejí společné rizikové faktory pro vznik erektilní dysfunkce. Spojení erektilní dysfunkce s glaukomem otevřeného úhlu dosud zjišťovalo pouze několik málo studií.

O glaukomu otevřeného úhlu je známo, že souvisí se systémovými metabolickými a kardiovaskulárními onemocněními. Obě tyto skupiny chorob sdílejí společné rizikové faktory pro vznik erektilní dysfunkce. Spojení erektilní dysfunkce s glaukomem otevřeného úhlu dosud zjišťovalo pouze několik málo studií. Cílem práce realizované na Tchaj-wanu bylo odhadnout souvislost erektilní dysfunkce u pacientů s již dříve diagnostikovaným glaukomem otevřeného úhlu pomocí celonárodního populačního sběru dat od retrospektivně vytvořené kohorty případů a kontrol stejné věkové kategorie.

Autoři identifikovali 4 605 případů s erektilní dysfunkcí a náhodně vybrali 23 025 kontrolních jedinců (5 kontrol na 1 případ). Odhad relativního rizika a 95% intervalu spolehlivosti předchozí diagnózy glaukomu s otevřeným úhlem podle přítomnosti/nepřítomnosti erektilní dysfunkce byl vyhotoven použitím modelu podmíněné logistické regrese po zohlednění vlivu pacientova měsíčního příjmu, geografické polohy, hypertenze, diabetu, ischemické choroby srdeční, hyperlipidémie, obezity a nadužívaní alkoholu. Hlavím měřítkem výstupu práce byla identifikace případů s glaukomem nejenom na základě kódů dle 9. edice Mezinárodní klasifikace nemocí, ale také podle předpisů antiglaukomatik.

Celkem byl glaukom s otevřeným úhlem zjištěn u 137 jedinců (0,5 %); z toho u 53 (1,1 %) pacientů ze skupiny s erektilní dysfunkcí a 84 (0,4 %) jedinců z kontrolní skupiny bez erektilní dysfunkce. Statistickou analýzou se po adjustaci pro potencionální faktory variability zjistilo, že pacienti s erektilní dysfunkcí mají větší pravděpodobnost přítomnosti glaukomu s otevřeným úhlem než kontrolní jedinci.

Publikovaná práce tak prokázala novou asociaci mezi erektilní dysfunkcí a již dříve vzniklým glaukomem s otevřeným úhlem.

(lis)

Zdroj: Chung S. D., Hu C. C., Ho J. D., Keller J. J., Wang T. J., Lin H. C. Open-angle glaucoma and the risk of erectile dysfunction: a population-based case-control study. Ophthalmology. 2012 Feb; 119 (2): 289–93.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se