Fixní kombinace očních hypotenziv srovnatelná s nefixní kombinací

27. 7. 2008

Nitrooční tlak lze v rámci léčby glaukomu a okulární hypertenze snížit jak fixní kombinací léků, tak konkomitantním podáváním přípravků v nefixní kombinaci. Která varianta je lepší?

Nitrooční tlak lze v rámci léčby glaukomu a okulární hypertenze snížit jak fixní kombinací léků, tak konkomitantním podáváním přípravků v nefixní kombinaci. Otázka je, co je účinnější a který typ léčby pacienti lépe dodržují. Ze systematického přehledu literatury do května 2007, který provedli vědci z univerzitní nemocnice v Coventry (Velká Británie), vyplývá, že účinnost obou způsobů terapie je srovnatelná.

Z celkového množství 679 abstrakt identifikovali vědci pod vedením J. A. Coxe sedm relevantních randomizovaných kontrolovaných studií, v nichž bylo zkoumáno celkem 2 083 očí. K detekci vhodných studií použili standardizovaná kritéria. Výsledky studií hodnotili kvantitativně, metodami pro metaanalýzu. Statistickou analýzu provedli s použitím softwaru STATA.

Základem bylo sledování rozdílu průměrného nitroočního tlaku v mm Hg na počátku fixní a nefixní kombinované terapie a v jejím průběhu. Pro měření účinnosti byla stanovena non-inferiorita, s horním limitem spolehlivosti menším nebo rovným 1,5 mm Hg ve všech časových meznících studií, tj. v čase 0 hodin, dvě hodiny a osm hodin, a to po dobu dvanácti týdnů. Vědci neopomněli ani bezpečnost léčby, kterou zkoumali z hlášených nežádoucích účinků v daných studiích.

Metaanalýza ukázala následující střední rozdíly (95% konfidenční interval – CI) a hodnoty p v průběhu dvanácti týdnů terapie. Pro tlak v nulté hodině byl rozdíl 0,200 mm Hg (CI 0,106 až 0,507; p = 0,20), pro tlak po dvou hodinách 0,393 mm Hg (CI 0,038 až 0,747; p = 0,03) a pro tlak po osmi hodinách 0,501 mm Hg (CI 0,156 až 0,846; p = 0,004). V žádném měřeném čase nebyl překročen horní konfidenční limit pro non-inferioritu, ačkoliv v hodině 2 a hodině 8 byla zjištěna statisticky významně výhodnější léčba nefixní kombinací.

Metaanalýza také ukázala, že skóre kvality ve zkoumaných studiích bylo vysoké – průměrně 29,4, maximálně třicet. Celkově je podle výsledků provedené metaanalýzy terapie fixní a nefixní kombinací podávanou konkomitantně srovnatelná jak co do účinnosti, tak co se týká bezpečnosti. Jistou výhodou fixní kombinace je, že pacienti fixní léčebné schéma lépe dodržují. To může nepřímo vést k lepším výsledkům léčby vysokého nitroočního tlaku.

(zak)

Zdroj:
1. Cox J. Efficacy of antiglaucoma fixed combination therapy versus unfixed components in reducing intraocular pressure: a systematic review. Br J Ophthalmol 2008 May.
2. Am J Ophthalmol 2007;144:533–540.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se