Fixní kombinace analog prostaglandinu s timololem u normotenzního glaukomu

5. 6. 2018

Normotenzní glaukom je onemocnění charakterizované vznikem exkavace terče zrakového nervu a změnami v zorném poli bez současného zvýšení nitroočního tlaku. V terapii se ale podobně jako u jiných forem glaukomu uplatňují léky snižující nitrooční tlak. Studie japonských vědců z roku 2014 porovnávala účinek monoterapie analogy prostaglandinů a fixní kombinace těchto léků s timololem na nitrooční tlak u pacientů s normotenzním glaukomem.

Úvod

Analoga prostaglandinů jsou díky výraznému účinku na snížení nitroočního tlaku (NT) lékem první linie v terapii normotenzního glaukomu. Monoterapie těmito léky však nemusí dostatečně snižovat NT. V případě nedostatečného účinku monoterapie je tak vhodné přejít na kombinovanou farmakoterapii, kterou představuje například kombinace analoga prostaglandinů a beta-blokátoru. Studie japonských vědců porovnávala efekt latanaprostu a travoprostu v monoterapii s fixní kombinací těchto léků s timololem na redukci NT u pacientů s normotenzním glaukomem.

Metodika studie

Studie se zúčastnilo 27 pacientů (54 očí) s normotenzním glaukomem, z toho bylo 15 mužů a 12 žen, jejichž průměrný věk činil 58,1 roku. Celkem 13 pacientů podstoupilo monoterapii latanoprostem a kombinovanou terapii latanoprostem/timololem, 14 pacientů pak monoterapii travoprostem a kombinovanou terapii travoprostem/timololem. Fixní kombinace byla nejprve podávána do oka s horším zorným polem a do druhého oka byla nadále aplikována monoterapie. Po 6 měsících byli pacienti převedeni buď na monoterapii, nebo na fixní kombinaci, kterou aplikovali do obou očí. Sledovanými parametry byly NT, skóre keratitis superficialis punctata a skóre konjunktivální injekce za 6 měsíců po změně terapie.

Výsledky

Průměrná vstupní hodnota NT činila 17,4 ± 1,59 mmHg u očí s monoterapií a 17,4 ± 1,69 mmHg u očí s fixní kombinací. Před změnou léčby byl zjištěn NT 14,3 mmHg u očí s pokračující monoterapií a 14,2 mmHg u očí převedených na fixní kombinaci. U očí převedených na kombinovanou léčbu klesl NT na 12,6 mmHg po 1 měsíci, na 12,9 mmHg po 3 měsících a na 13,1 mmHg po 6 měsících. Všechny tyto hodnoty byly významně nižší než u očí s pokračující monoterapií. Průměrné skóre konjunktivální injekce bylo 0,69 u očí na monoterapii a 0,56 u očí na kombinované terapii (p = 0,028). Průměrné skóre keratitis superficialis punctata dosáhlo 0,46 při monoterapii a 0,53 při kombinované terapii, přičemž tento rozdíl nebyl statisticky významný (p = 0,463).

Závěr

Z výsledků studie vyplývá, že přechod z monoterapie analogy prostaglandinů na fixní kombinaci s beta-blokátorem timololem vede k výrazné redukci nitroočního tlaku u pacientů s normotenzním glaukomem.

(holi)

Zdroj: Igarashi R., Togano T., Sakaue Y. et al. Effect on intraocular pressure of switching from latanoprost and travoprost monotherapy to timolol fixed combinations in patients with normal-tension glaucoma. J Ophthalmol 2014; 720385, doi: 10.1155/2014/720385.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se