Faktory ovlivňující přežívání transplantátu rohovky

23. 9. 2015

V rámci studie dárců rohovky byly sledovány faktory, které mají vliv na přežívání transplantátu rohovky. Zatímco věk dárce nemá na přežití většiny štěpů vliv, přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými faktory, které ovlivňují výsledek 10 let po transplantaci.

Cílem práce bylo zjistit v rámci studie dárců rohovky vztah mezi příjemcovskými a dárcovskými faktory a přežívání rohovkových štěpů.

Multicentrická prospektivní dvojitě slepá klinická studie byla provedena na 80 pracovištích. 105 očních chirurgů do ní zařadilo 1090 účastníků, kteří podstoupili transplantaci rohovky pro středně rizikové onemocnění, především Fuchsovu endotelovou dystrofii rohovky nebo pseudofakický či afakický edém rohovky. Rohovky, které dodalo 43 očních tkáňových bank, byly rozděleny do dvou skupin dle věku dárců (nad a pod 66 let). Samotný chirurgický zákrok a pooperační péče byly provedeny dle běžného postupu jednotlivých chirurgů. Sledovací doba účastníků činila až 12 let. Selhání transplantátu definovaná jako opakovaná transplantace rohovky nebo zkalení rohovky nepřetržitě po dobu alespoň 3 měsíců představovala hlavní sledované parametry.

Kumulativní pravděpodobnost selhání transplantátu 10 let od operace byla statisticky signifikantně vyšší u pacientů s pseudofakickým či afakickým edémem rohovky v porovnání s těmi, kteří trpěli Fuchsovou endotelovou dystrofií (37 % versus 20 %) a u jedinců s anamnézou glaukomu ještě před provedením penetrující keratoplastiky, zvláště u těch, kteří prodělali antiglaukomovou operaci (58 % s provedenou antiglaukomovou operací nebo aplikujících léky na snížení nitroočního tlaku versus 22 % bez anamnézy chirurgického zákroku pro glaukom nebo užívání léků). U pacientů starších 70 let bylo riziko selhání transplantátu lehce vyšší než u příjemců mladších 60 let (29 % versus 19 %), tyto nepříznivé trendy byly dále pozorovány u Afroameričanů a u jedinců, kteří kouřili (35 % versus 24 %). Prokázána byla také souvislost selhání transplantátů s nižší hustotou endotelových buněk a vyšší tloušťkou rohovky 6 měsíců, 1 rok a 5 let po operaci.

Většina rohovek transplantovaných z indikace Fuchsovy endotelové dystrofie rohovky nebo pseudofakického či afakického edému rohovky zůstává po 10 letech čirá. Přítomnost glaukomu a indikace operace z důvodu pseudofakického nebo afakického edému rohovky byly shledány významnými rizikovými faktory selhání transplantátu. 

MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Zdroj: Sugar A. et al. za Writing Committee for the Cornea Donor Study Research Group: Factors associated with corneal graft survival in the cornea donor study. JAMA Ophthalmol. 2015 Mar; 133 (3): 246–54.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se