Antikardiolipinové protilátky a vyšší věk jsou spojeny s rychlejší progresí glaukomu

24. 10. 2010

Z několika faktorů, které jsou spojeny s glaukomatickými výpadky v zorném poli, jsou podle výsledků nové studie důležité především abnormální hladiny antikardiolipinových protilátek (ACA protilátek) a vysoký věk.

Z několika faktorů, které jsou spojeny s glaukomatickými výpadky v zorném poli, jsou podle výsledků nové studie důležité především abnormální hladiny antikardiolipinových protilátek (ACA protilátek) a vysoký věk. Tyto dva faktory se pojí s nejrychlejším postupem výpadků v zorném poli, zatímco snížení hodnoty nitroočního tlaku o 20 % signifikantně zpomaluje postup onemocnění u progredujících pacientů. Výsledky kanadské studie byly publikovány on-line v časopise Archives of Ophthalmology.

Již v dřívější analýze byly identifikovány čtyři nezávislé rizikové faktory, které zvyšují pravděpodobnost progrese výpadků v zorném poli u pacientů s glaukomem. Těmito faktory jsou abnormální hladina ACA protilátek, vyšší věk v době zahájení léčby, ženské pohlaví a vyšší průměrný nitrooční tlak po zahájení léčby. Následující analýza, jejíž výsledky byly nedávno zveřejněny, měla za úkol určit rychlost progrese u pacientů s těmito rizikovými faktory a zároveň zjistit vliv snížení nitroočního tlaku na rychlost progrese.

Metoda

Do studie bylo zařazeno celkem 216 pacientů s glaukomem s otevřeným úhlem, jejichž medián věku byl 65,2 roku. U těchto pacientů bylo každé čtyři měsíce provedeno perimetrické vyšetření. U pacientů, u kterých byl zaznamenán opakovaný lokalizovaný výpadek v zorném poli, stanovili autoři studie novou, minimálně o 20 % nižší cílovou hodnotu nitroočního tlaku, než jaká byla určena na počátku studie. Pro dosažení cílového nitroočního tlaku byla použita monoterapie, vícečetná lokální terapie, trabekuloplastika nebo systémově podávané inhibitory karboanhydrázy a trabekulektomie.

Výsledky

Abnormální hladina ACA protilátek a také vyšší věk byly faktory spojené se signifikantně rychlejší progresí výpadků zrakového pole. Na druhou stranu dva zbývající rizikové faktory identifikované v předešlé studii – ženské pohlaví a vyšší průměrná hodnota nitroočního tlaku – neměly v současné studii žádný vliv na postup výpadků zrakového pole u pacientů s glaukomem. Přestože se jedná pravděpodobně o první studii, která poukázala na vztah mezi ACA protilátkami a glaukomem, praktický dopad tohoto zjištění je zatím nejasný. Abnormální hladina ACA protilátek byla totiž v této studii zaznamenána pouze u 5,5 % pacientů s glaukomem.

(vek)

Zdroje:
Chauhan B. C. et al.: Canadian Glaucoma Study: 3. Impact of Risk Factors and Intraocular Pressure Reduction on the Rates of Visual Field Change. Arch Ophthalmol. 2010. Publikováno on-line před tiskem 9. srpna 2010.Štítky
Oftalmologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se