Srovnání vlivu omeprazolu a pantoprazolu na antiagregační účinek klopidogrelu

2. 4. 2017

Ovlivňováním destičkových funkcí klopidogrelem podávaným společně s inhibitory protonové pumpy (PPI), omeprazolem a pantoprazolem, se zabývala prospektivní studie PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) publikovaná v roce 2009.

Inzerce

Úvod

Klopidogrel se v organismu působením CYP2C19 mění na aktivní metabolit s antiagregačním účinkem. Inhibitory CYP2C19 (např. omeprazol) brání aktivaci klopidogrelu a tím zvyšují riziko trombotických příhod u takto léčených nemocných. Interakce jednotlivých zástupců PPI s CYP2C19 se ovšem liší. Cílem autorů studie proto bylo srovnat vliv léčby omeprazolem a pantoprazolem na antiagregační účinek klopidogrelu.

Metodika studie

Prospektivní studie zahrnula 104 nemocných po akutním koronárním syndromu se zavedeným koronární stentem a s nastavenou duální antiagregační léčbou klopidogrelem (150 mg) a kyselinou acetylsalicylovou (75 mg). Pacienti byli randomizováni do skupiny léčené omeprazolem (20 mg; n = 52) nebo pantoprazolem (20 mg; n = 52). 

Vzorky krve pacientů byly odebrány před nasazením terapie PPI a měsíc poté a byly použity ke stanovení tzv. indexu VASP. Jde o imunofluorescenční metodu hodnotící fosforylaci VASP (vasodilator-stimulated phosphoprotein) za přítomnosti prostaglandinu E1 (PGE1) a ADP. Výsledná hodnota VASP je indexem trombocytové reaktivity (PRI – platelet reactivity index). Jeho pokles pod hranici 50 % je známkou účinné blokády receptorů ADP. Aktivita destiček byla vyhodnocena také ADP indukovanou agregací.

Výsledky

Trombocyty skupiny pacientů léčených pantoprazolem odpověděly na léčbu klopidogrelem signifikantně lépe než u pacientů s omeprazolem (VASP index: 36 ± 20 % vs. 48 ± 17 %; p = 0,007). Rovněž nonrespondérů na antiagregační terapii bylo méně ve skupině s pantoprazolem (23 vs. 44 %; odds ratio [OR] 2,6; 95% CI 1,2−6,2; p = 0,04). Reaktivita destiček obou skupin se výrazně nelišila (ADP-Ag: 52 ± 15 % vs. 50 ± 18 %; p = 0,29).

Závěr

Jak vyplývá z výsledků této studie, nejlepší prevencí snížení efektivity antiagregační léčby je vyhnout se současnému podávání omeprazolu a klopidogrelu. Naopak u pantoprazolu tato interakce nenastává.

(raj)

Zdroj: Cuisset T., Frere C., Quilici J. et al. Comparison of omeprazole and pantoprazole influence on a high 150-mg clopidogrel maintenance dose the PACA (Proton Pump Inhibitors and Clopidogrel Association) prospective randomized study. J Am Coll Cardiol 2009; 54 (13): 1149−1453, doi: 10.1016/j.jacc.2009.05.050.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se