Peptický vřed a vředová choroba žaludku a dvanáctníku

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 30. 11. 2015
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Termínem peptický vřed se označuje slizniční poškození přesahující lamina muscularis mucosae, které vzniklo v místě působení žaludeční šťávy. Termínem vředová choroba se označuje onemocnění, kdy peptický vřed vznikl v místě přirozené odolnosti sliznice trávícího ústrojí vůči žaludeční šťávě, tedy v žaludku a/nebo bulbu dvanáctníku a je podmíněn bakterií Helicobacter pylori.


Autor kurzu: 
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. Medailonek autora kurzu
Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. promoval na Lékařské fakultě MU Brno v roce 1963. Prvních pět roků pracoval na interním oddělení v Tanvaldě u Jablonce n. Nisou. Od roku 1968 stále pracuje na II. interní klinice-gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FN v Olomouci.
V letech 1998-2005 byl přednostou kliniky a nyní je zástupcem přednosty pro výuku. Jeho odborným zájmem je hepatologie a gastroenterologie. Toho se také týkala jeho kandidátská disertační práce (problematika virové hepatitidy B) a habilitační práce (problematika Crohnovy choroby).
Je editorem nebo spolueditorem 8 monografií, autorem 54 kapitol v knihách a více než 200 časopiseckých publikací v naších nebo zahraničních periodicích.
Je členem redakčních rad časopisů Vnitřní lékařství, Postgraduální medicína a Postgraduální gastroenterologie a hepatologie.
V letech 1994 až 2004 byl členem výboru České hepatologické společnosti JEP.
Za nejvýznamnější ohodnocení považuje čestné členství České lékařské společnosti JEP, čestné členství polské internistické společnosti, čestné členství České gastroenterologické společnosti JEP, čestné členství České hepatologické společnosti JEP a udělení zlaté medaile UP v Olomouci.
Z hlediska publikačního považuje za nejvýznamnější, že monografie Hepatologie (Grada 2010), kolektivní dílo České hepatologické JEP, kterou s prof. Hůlkem editoval, získala v kategorii lékařských věd cenu nakladatelství Grada Praha za rok 2010 a byla vyhlášená Českou lékařskou společností JEP za jednu ze tří nejlepších monografii z oblasti medicíny vydaných v roce 2010.
Odborná garance: MUDr. Michal Konečný, Ph.D., Mgr. Michal Hojný
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se