Dyspepsie a dyspeptické obtíže, jejich klasifikace, diagnostický význam a léčba, se zaměřením zejména na funkční příčiny

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 22. 6. 2020
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Jde o edukační článek charakteru narrative review týkající se dyspepsie, dyspeptických obtíží, jejich klasifikace, diagnostiky a léčby. Je rozdělen do 9 podkapitol. Poměrně velká a někomu možná nepřiměřeně rozsáhlá pozornost je věnovaná historii a současnému stavu problematiky (jedna čtvrtina textu).
Nicméně, pět Nobelových cen, které byly od roku 1904 do dnešní doby uděleny za objevy v oblasti fyziologie resp.patofyziologie trávení zdůvodňuje edukační akcentaci na vývoj tak kontroverzního medicínského fenoménu jakým je dyspepsie. Zatím co u organických nebo sekundárních dyspepsií je situace poměrně jasná, klasifikace a diagnostika funkčních poruchy trávicího traktu stále naráží na národní tradice a neochotu akceptovat římská kritéria funkčních poruch trávicího traktu a gastroenterolog může jen s lítostí sledovat, jak v jiných oblastech medicíny jsou celosvětově doporučené postupy respektovány.


Autor kurzu: 
prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. Medailonek autora kurzu

Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, CSc. promoval na Lékařské fakultě MU Brno v roce 1963. Prvních pět roků pracoval na interním oddělení v Tanvaldě u Jablonce n. Nisou. Od roku 1968 stále pracuje na II. interní klinice-gastro-enterologické a hepatologické LF UP a FN v Olomouci.
V letech 1998-2005 byl přednostou kliniky a nyní je zástupcem přednosty pro výuku. Jeho odborným zájmem je hepatologie a gastroenterologie. Toho se také týkala jeho kandidátská disertační práce (problematika virové hepatitidy B) a habilitační práce (problematika Crohnovy choroby).
Je editorem nebo spolueditorem 8 monografií, autorem 54 kapitol v knihách a více než 200 časopiseckých publikací v naších nebo zahraničních periodicích.
Je členem redakčních rad časopisů Vnitřní lékařství, Postgraduální medicína a Postgraduální gastroenterologie a hepatologie.
V letech 1994 až 2004 byl členem výboru České hepatologické společnosti JEP.
Za nejvýznamnější ohodnocení považuje čestné členství České lékařské společnosti JEP, čestné členství polské internistické společnosti, čestné členství České gastroenterologické společnosti JEP, čestné členství České hepatologické společnosti JEP a udělení zlaté medaile UP v Olomouci.
Z hlediska publikačního považuje za nejvýznamnější, že monografie Hepatologie (Grada 2010), kolektivní dílo České hepatologické JEP, kterou s prof. Hůlkem editoval, získala v kategorii lékařských věd cenu nakladatelství Grada Praha za rok 2010 a byla vyhlášená Českou lékařskou společností JEP za jednu ze tří nejlepších monografii z oblasti medicíny vydaných v roce 2010.

Odborná garance: prim. MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se