Současné užívání klopidogrelu a inhibitorů protonové pumpy – snížení protidestičkového účinku neprokázáno

29. 9. 2015

Několik publikovaných studií naznačilo, že klopidogrel může být méně účinný u pacientů současně užívajících inhibitory protonové pumpy, což může vést ke zvýšenému riziku trombotických příhod, včetně infarktu myokardu. Je tomu tak doopravdy?

Inzerce

Klopidogrel užívaný současně s aspirinem vylepšil klinické výsledky u pacientů po akutních koronárních syndromech, zvýšil ale výskyt nežádoucích účinků na sliznici trávicího traktu. To lze řešit současným užíváním inhibitorů protonové pumpy (PPI). Některé studie ale naznačují, že současné užívání klopidogrelu s PPI snižuje protidestičkový účinek, jiné tento efekt nepotvrzují. Mezinárodní vědecký tým složený z lékařů z Nizozemska, Španělska a Spojených států amerických proto provedl systematickou rešerši. Cílem této studie bylo objasnit, jaký dopad má přidání PPI ke klopidogrelu na funkci destiček a kardiovaskulární výsledek.

Práce hodnotila publikované kontrolované studie, které se zaměřovaly na přidání PPI ke klopidogrelu. Probandy byli zdraví dobrovolníci i skutečně léčení pacienti. U skutečných pacientů byl indikací k léčbě akutní koronární syndrom nebo implantace stentu pro stabilní ischemickou chorobu srdeční.

V 70 % (7/10) studií, které sledovaly zdravé dobrovolníky, mělo přidání PPI ke klopidogrelu za následek signifikantní snížení inhibice destičkových funkcí. Ve studiích provedených na skutečných pacientech bylo toto pozorováno v 61 % (11/18). Celkem 33 klinických studií zjistilo signifikantní heterogenitu v pozorovaných výstupech, způsobenou pravděpodobně rozdíly v designu studií, celkové relativní riziko závažných kardiovaskulárních příhod se pohybovalo od 0,64 do 4,58. Pacienti byli k užívání PPI randomizováni pouze ve dvou studiích. 

Navzdory náznakům o snížení protidestičkové aktivity u uživatelů klopidogrelu a PPI jsou údaje o klinických důsledcích nejednoznačné. S využitím dat z lépe designovaných prospektivních klinických studií již nemůže být nežádoucí účinek PPI na klinický výsledek doložen. Autoři vybízí k opětovnému zvážení validity závěrů založených na kvantitativní analýze údajů z převážně nerandomizovaných studií.

(pez)

Zdroj: Focks J. J., Brouwer M. A., Oijen M. G. H. V., et al. Concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors: impact on platelet function and clinical outcome – a systematic review. Heart [online]. 2012; 99 (8): 520–527 [cit. 2015-08-24], doi: 10.1136/heartjnl-2012-302371.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se