Funkční dyspepsie a itoprid – metaanalýza

9. 11. 2015

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.

Funkční dyspepsie (FD) je běžné onemocnění. Přibližně 5 % pacientů v primární péči trpí dyspepsií, z nichž je většina funkčního původu. Itoprid ze skupiny prokinetik se jeví jako zajímavá terapeutická možnost.

Funkční dyspepsie (FD) je komplexní klinická jednotka vznikající z interakce gastrické dysmotility, viscerální hypersenzitivity a psychologických faktorů. Způsobuje opožděné vyprazdňování žaludku a jeho abnormální regulaci. Až 60 % pacientů s FD má gastrickou dysmotilitu. Výsledky farmakoterapie (čínské bylinné přípravky, antidepresiva, inhibitory protonové pumpy, eradikace H. pylori) nebyly uspokojivé v porovnání s placebem. Bylo prokázáno, že prokinetika způsobují úlevu od příznaků FD tím, že redukují gastroezofageální reflux a zlepšují vyprazdňování žaludku. Stávající prokinetika jsou však problematická. Metoklopramid je spojen s vysokou incidencí nežádoucích účinků na centrální nervový systém, domperidon může zvýšit sérovou hladinu prolaktinu (riziko rozvoje gynekomastie či galaktorey) a cisaprid byl stažen z trhu kvůli riziku prodloužení QT intervalu a závažných arytmií.

Nové prokinetikum itoprid účinkuje jako antagonista dopaminových receptorů D2, inhibuje acetylcholinesterázu. Nemá žádné nežádoucí účinky na CNS, protože díky své vysoké polaritě neprostupuje hematoencefalickou bariérou. Je velmi nepravděpodobné, že by zvyšoval hladinu prolaktinu, a neprodlužuje QT interval. V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené a placebem kontrolované studii itoprid signifikantně zmírňoval příznaky funkční dyspepsie a prokázal větší odpověď než placebo. Nicméně nedávno bylo publikováno, že itoprid na FD neúčinkuje lépe než placebo. Pro rozporuplnost těchto výsledků byla provedena metaanalýza randomizovaných kontrolovaných studií publikovaných do prosince 2011 s cílem objektivizovat účinek a bezpečnost itopridu při léčbě FD.

Bylo shromážděno 328 odborných článků. 319 z nich bylo vyloučeno, protože nesplňovaly podmínky ke vstupu do studie, dále zpracováno bylo 9 článků. Z těchto devíti randomizovaných kontrolovaných studií bylo sedm ohodnoceno jako stupeň B a dvě jako stupeň A kvality důkazu. Těchto studií se zúčastnilo 2620 pacientů, z nichž 1372 bylo léčeno itopridem a 1248 placebem nebo jinými léky, které měly sloužit jako kontrola.

Výsledky:

  • Itoprid zlepšoval celkové hodnocení pacientů významněji než kontrolní skupiny, RR = 1,11 (95% CI: [1,03, 1,19], P = 0,006).
  • Itoprid zmírňoval postprandiální plnost významněji než domperidon, RR = 1,21 (95% CI: [1,03, 1,44], P = 0,02).
  • Itoprid zmírňoval předčasnou sytost významněji než domperidon, RR = 1,24 (95% CI: [1,01, 1,53], P = 0,04).
  • Itoprid a domperidon mají obdobný účinek ohledně epigastrického dyskomfortu, RR = 1,00 (95% CI: [0,88, 1,14], P = 0,98).
  • Itoprid zlepšoval skóre v leedském dotazníku dyspepsie u pacientů s FD významněji než placebo – vážený průměr WMD = −1,38 (95% CI: [−1,75, −1,01], P < 0,01).
  • Itoprid neměl vyšší incidenci nežádoucích účinků než domperidon, mosaprid a placebo, RR = 0,96 (95% CI: [0,78, 1,17], P = 0,67).

(pez)

Zdroj: Huang X. et al. Itopride therapy for functional dyspepsia: A meta-analysis. World Journal of Gastroenterology : WJG. 2012; 18 (48): 7371–7377; doi: 10.3748/wjg.v18.i48.7371.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se