Esomeprazol jako nejúčinnější PPI v léčbě erozivní ezofagitidy a v úlevě od pálení žáhy

20. 6. 2018

Inhibitory protonové pumpy (PPI) jsou léčbou první volby refluxního onemocnění jícnu. Zpětný tok žaludečního obsahu do jícnu poškozuje sliznici, vede k pyróze a může způsobit až erozivní ezofagitidu. K dispozici je aktuálně 6 různých PPI. Jejich vzájemným srovnáním pomocí síťové metaanalýzy se zabývala práce publikovaná v časopise Medicine na podzim roku 2017.

Úvod

K podpoře hojení sliznice a k úlevě od symptomů se doporučuje řada různých přístupů: režimová a dietní opatření (redukce hmotnosti, zvýšení hlavy lůžka, vyloučení alkoholu a kouření), chirurgický zákrok či farmakoterapie. Režimová a dietní opatření se ukázala jako méně účinná v úlevě od symptomů. Chirurgický zákrok se doporučuje u pacientů s potřebou dlouhodobé léčby nebo s celoroční historií GERD. Základním pilířem léčby je tedy farmakoterapie.

Pro léčbu erozivní ezofagitidy aktuálně americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) doporučuje 6 léčiv ze skupiny PPI v následujících dávkách: dexlansoprazol 60 mg, esomeprazol 40 mg nebo 20 mg, pantoprazol 40 mg, lansoprazol 30 mg, rabeprazol 20 mg a omeprazol 20 mg. Léčba by měla trvat od 4 do 8 týdnů. 

Metodika analýzy

Na základě rešerše v databázích PubMed, Embase a Cochrane Library bylo vybráno 25 randomizovaných kontrolovaných studií s celkovým počtem 25 088 pacientů. Primárním cílem bylo porovnání účinnosti terapie jednotlivými PPI na základě poměru vyléčených pacientů (tj. pacientů s úplnou epitelizací všech vředů a erozí potvrzenou endoskopickým vyšetřením) po 4 a 8 týdnech. Sekundárním cílem bylo porovnání účinnosti dle poměru pacientů, u nichž nastala po 4 týdnech úleva od pálení žáhy. Dále se zjišťovala bezpečnost a snášenlivost léčby podle počtu pacientů, kteří z léčby během studie z různých důvodů odstoupili.

Výsledná zjištění

Míra úplného zhojení

Esomeprazol v dávce 40 mg zvýšil významně míru úplného zhojení o 46 % po 4 týdnech (poměr šancí [OR] 1,46; 95% interval spolehlivosti [CI] 1,24–1,71) a o 58 % po 8 týdnech (OR 1,58; 1,29–1,92) v porovnání s omeprazolem v dávce 20 mg. Ve srovnání s lansoprazolem v dávce 30 mg zlepšil míru úplného zhojení o 30 % po 4 týdnech (OR 1,30; 95% CI 1,10–1,53) a o 37 % po 8 týdnech (OR 1,37; 95% CI 1,13–1,67).

Celkově se esomeprazol v dávce 40 mg projevil v léčbě erozivní ezofagitidy jako nejúčinnější ze všech PPI. Jak naznačují předchozí studie, jeho vysoká efektivita spočívá pravděpodobně ve schopnosti kontroly žaludečního pH po významně delší dobu než ostatní PPI.

Úleva od pálení žáhy

Příznivé a statisticky významné výsledky byly pozorovány u esomeprazolu v dávce 40 mg i při potlačení pyrózy ve srovnání s 20 mg omeprazolu (OR 1,29; 95% CI 1,07–1,56) a 30 mg lansoprazolu (OR 1,29; 95% CI 1,03–1,62).

Snášenlivost léčby

Ze všech srovnávaných léčiv měl dexlansoprazol významně vyšší počet přerušení léčby, a to 2–3×. Celkově k nejčastějším nežádoucím účinkům patřily průjem, nauzea, zvracení, bolesti břicha, bolesti hlavy, infekce horních cest dýchacích, plynatost a zácpa.

Závěr

Nejlepší účinnost v léčbě erozivní ezofagitidy a v úlevě od pálení žáhy vykázal esomeprazol v dávce 40 mg, a to současně s dobrou snášenlivostí léčby. Provedená metaanalýza může pomoci s volbou vhodného PPI pro konkrétního nemocného.

(lkt)

Zdroj: Li M. J., Li Q., Sun M., Liu L. Q. Comparative effectiveness and acceptability of the FDA-licensed proton pump inhibitors for erosive esophagitis: a PRISMA-compliant network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2017 Sep; 96 (39): e8120, doi: 10.1097/MD.0000000000008120.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se