Vývoj příznaků benigní hyperplazie prostaty je ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů

14. 6. 2015

Kromě farmakoterapie je progrese symptomů benigní hyperplazie prostaty (BHP) ovlivněna řadou faktorů, které jsou shodné s rizikovými faktory kardiovaskulárních a metabolických onemocnění. Vzhledem k tomu, že jde o faktory modifikovatelné, je třeba jim u pacientů s BHP věnovat pozornost.

Autoři studie Florey Adelaide Male Ageing Study hodnotili vliv různých faktorů na zhoršení nebo zlepšení příznaků dolních močových cest u mužů s BHP. Zařadili 760 mužů ve věku 35 až 80 let (při vstupu do studie), kteří byli sledováni 5 let. Vývoj příznaků hodnotili podle indexu symptomů Americké urologické společnosti (AUA-SI).

Střádací funkce se v průběhu sledování zhoršily u 39,8 % mužů a vyprazdňovací funkce u 32,3 %, zatímco ke zlepšení střádacích funkcí došlo u 33,1 % a vyprazdňovacích funkcí u 23,4 % mužů. Faktory přítomné při vstupu do studie, které byly spojeny se zlepšením střádacích i vyprazdňovacích funkcí, byly větší subjektivní závažnost příznaků a fyzická aktivita. Se zmírněním pouze střádacích funkcí souvisely vyšší příjem, vyšší hladina HDL-cholesterolu a nižší hladina triglyceridů.

Prediktorem progrese střádacích i vyprazdňovacích obtíží byly vdovský stav, vyšší hladina estradiolu a deprese, zhoršení pouze střádacích funkcí bylo spojeno s větším množstvím abdominální tukové tkáně a přítomností obstrukční spánkové apnoe. Zhoršení pouze vyprazdňovacích funkcí souviselo s vyšším věkem, nižší hladinou HDL-cholesterolu, nižší hladinou testosteronu, nižším příjmem, předchozím výskytem BHP a s erektilní dysfunkcí. Zmírnění příznaků bylo zjištěno také u mužů, u nichž byla zahájena nebo u nichž pokračovala léčba α-blokátorem nebo anticholinergním přípravkem (střádací funkce) a inhibitorem 5α-reduktázy (vyprazdňovací funkce).

Autoři došli k závěru, že i po zohlednění užívané farmakoterapie je vývoj příznaků dolních močových cest u mužů s BHP ovlivněn řadou modifikovatelných faktorů. Tyto faktory se z velké části kryjí s kardiovaskulárními a metabolickými rizikovými faktory, a proto by v léčbě BHP neměly být opomíjeny.

(zza)

Zdroj: Martin S., Lange K., Haren M. T., et al. Risk factors for progression or improvement of lower urinary tract symptoms in a prospective cohort of men. J Urol. 2014 Jan; 191 (1): 130–7.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se