Rizikové faktory progrese BPH

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno:
Datum publikace: 17. 4. 2015
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Benigní hyperplazie prostaty (BPH) představuje významný zdravotní problém pro populaci stárnoucích mužů v podobě souvisejících symptomů a možných komplikací. Ačkoli se nejedná o život ohrožující onemocnění, BPH může mít negativní dopad na kvalitu života pacienta (QoL), což dosvědčují komunitní i klinické studie (1, 2). Podle výsledků komunitních studií činí odhadovaná prevalence tohoto onemocnění 40 % u mužů v sedmé dekádě života (3, 4). Podle histologických údajů pitevních studií se prevalence BPH u mužů ve věku mezi 60 a 69 lety pohybuje v rozmezí 60–80 % (5).


Autor kurzu: 
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Medailonek autora kurzu
Na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně promoval v roce 1980. Z urologie atestoval v roce 1983 a 1987. V roce 1995 byl habilitován, o pět let později získal hodnost kandidáta věd, v roce 2003 byl jmenován profesorem urologie. Po promoci nastoupil jako sekundář na Urologickou kliniku FN u svaté Anny v Brně, v letech 1988-1991 byl odborným asistentem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zástupcem přednosty kliniky pro školství. Od roku 1991 dosud je přednostou Urologické kliniky LF MU a FN Brno.
V roce 2007 obsolvoval Euro atestaci z oboru Andrologie a v roce 2008 z Onkologie v urologii na SZU Bratislava.
Člen České urologické společnosti, České onkologické společnosti, European Association of Urology, International Sociéte d´Urologie, World Endourological Society a American Urological Association International Member.
Odborná garance: MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se