Konzervativní léčba symptomů dolních močových cest spojených s benigní hyperplazií prostaty

Předpokládaný čas: 45 minut
Ohodnoceno: 4 kredity ČLK, 2 body ČLnK
Datum publikace: 4. 12. 2014
Pro možnost absolvování on-line kurzu je třeba se přihlásit.

Podmínky splnění

4 kredity ČLK – absolvování na min. 80 % max. 3 pokusy 2 body ČLnK – absolvování na min. 70 % max. 3 pokusy
Jak uplatnit kredity?

Úvod ke kurzu

Symptomy dolních cest močových (LUTS) u starších mužů byly tradičně přisuzovány zvětšující se prostatě. Za jejich příčinu byly považovány některé z těchto patologií (případně všechny): Histologicky potvrzená benigní hyperplazie prostaty (BPE) nebo benigní prostatická obstrukce (BPO). V posledním desetiletí však začala být příčinná souvislost mezi prostatou a patogenezí LUTS zpochybňována. Ačkoli zvětšená prostata může přispívat ke vzniku LUTS u určitého procenta mužů ve věku nad 40 let, stejně důležité jsou i další faktory. Poslední poznatky naznačují, že LUTS mohou souviset s prostatou (BPH+LUTS), močovým měchýřem (hyperaktivita detruzoru – syndrom hyperaktivního močového měchýře (OAB), hypoaktivita detruzoru) nebo ledvinami (noční polyurie). Vzhledem ke značné prevalenci BPH u starších mužů, která činí až 40% u mužů v pátém decenniu a 90% u mužů v devátém decenniu, se zdá, že k mikroskopickým změnám prostaty u některých mužů dochází souběžně s dalšími poruchami funkce močového měchýře nebo ledvin. U všech jedinců, kteří si stěžují na LUTS, je obvykle přítomno více těchto faktorů.


Autor kurzu: 
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. Medailonek autora kurzu
Na Lékařské fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně promoval v roce 1980. Z urologie atestoval v roce 1983 a 1987. V roce 1995 byl habilitován, o pět let později získal hodnost kandidáta věd, v roce 2003 byl jmenován profesorem urologie. Po promoci nastoupil jako sekundář na Urologickou kliniku FN u svaté Anny v Brně, v letech 1988-1991 byl odborným asistentem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a zástupcem přednosty kliniky pro školství. Od roku 1991 dosud je přednostou Urologické kliniky LF MU a FN Brno.
V roce 2007 obsolvoval Euro atestaci z oboru Andrologie a v roce 2008 z Onkologie v urologii na SZU Bratislava.
Člen České urologické společnosti, České onkologické společnosti, European Association of Urology, International Sociéte d´Urologie, World Endourological Society a American Urological Association International Member.
Odborná garance: Prim. MUDr. Petr Filipenský, Ph.D.
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se