Klinická prospěšnost kombinace dutasteridu a tamsulosinu v terapii benigní hyperplazie prostaty

20. 11. 2016

Benigní hyperplazie prostaty je čtvrtým nejčastěji diagnostikovaným zdravotním problémem u stárnoucích mužů. První volbou v léčbě tohoto problému bývá většinou farmakoterapie. Kombinační léčba přitom vykazuje lepší klinické výsledky a úlevu od příznaků onemocnění v porovnání s monoterapií.

Úvod

Benigní hyperplazie prostaty postihuje více než polovinu mužů starších 50 let a téměř 90 % mužů starších 80 let. Je tak jednou z hlavních příčin vzniku symptomů dolních močových cest (LUTS) u mužské části populace. Symptomy dolních močových cest mají přitom významný dopad na kvalitu jejich života. Terapie se zaměřuje především na úlevu od symptomů, zlepšení kvality života a snížení rizika progrese onemocnění, včetně nutnosti podstoupit chirurgický zákrok.

Alfa-blokátory a inhibitory 5α-reduktázy, mezi něž se řadí fixní kombinace tamsulosinu a dutasteridu, patří podle současných guidelines mezi terapeutické modality u pacientů se středně závažnými až závažnými symptomy benigní hyperplazie prostaty. Díky jejich synergickému účinku dochází při kombinované terapii k optimálnější kontrole symptomů a zlepšení kvality života oproti monoterapii.

Metodika analýzy

Výzkumníci za účelem analýzy vyhledali na databázi Medline anglicky psané studie zabývající se terapií LUTS v důsledku BHP publikované do ledna 2011. V přehledu literatury se zaměřili především na studie zabývající se tamsulosinem a dutasteridem v souvislosti s výsledky terapie a spokojeností pacientů.

Výsledky

Cenné informace ohledně účinnosti kombinované terapie tamsulosinem a dutasteridem u pacientů se středně těžkými až těžkými příznaky LUTS v důsledku BHP přinesla studie CombAT. Ta byla koncipována jako randomizovaná multicentrická dvojitě zaslepená studie s paralelními skupinami a trvala po dobu 4 let. Zúčastnilo se jí 4844 mužů starších 50 let s klinickou diagnózou BHP a objemem prostaty ≥ 30 ml.

Kombinace dutasteridu s tamsulosinem vedla podle výsledků studie k rychlé a trvalé úlevě od symptomů BHP a signifikantně snížila riziko akutní retence moči a operace prostaty u mužů se středními až závažnými LUTS ve zvýšeném riziku progrese. Kombinační terapie byla v léčbě těchto pacientů účinnější než monoterapie.

Kombinační terapie dutasteridem a tamsulosinem vedla po 48 měsících terapie k signifikantnímu zlepšení skóre IPSS (International Prostate Symptome Score) oproti monoterapii dutasteridem nebo tamsulosinem. Při kombinační terapii došlo k poklesu průměrné hodnoty IPSS o 7,3, při monoterapii tamsulosinem o 4,9 a při monoterapii dutasteridem o 6,4. Kombinovaná terapie také signifikantně zvýšila maximální rychlost průtoku moči o 2,4 ml/s oproti monoterapii tamsulosinem (0,7 ml/s) nebo monoterapii dutasteridem (2 ml/s). Kombinovaná terapie také přinesla významné zlepšení v indexu dopadu BHP na pacienta oproti monoterapii.

Závěr

Analýza potvrdila, že farmakoterapie kombinací tamsulosinu a dutasteridu vede v porovnání s monoterapií jedním z těchto léků k rychlému a trvalému zlepšení symptomů LUTS, snížení rizika progrese BHP a zlepšení kvality života.

(holi)

Zdroj: Djavan B., Dianat S. S., Kazzazi A. Effect of combination treatment on patient-related outcome measures in benign prostatic hyperplasia: clinical utility of dutasteride and tamsulosin. Patient Relat Outcome Meas 2011; 2: 71–79, doi: 10.2147/PROM.S13062.Štítky
Urologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se