Vnitřní lékařství - Číslo 6/2007

Editorial

629
Délka antikoagulační léčby a riziko recidiv u TEN - editorial

J. Malý


Původní práce

632
Klinické zkušenosti s léčbou dlouhodobým inzulinovým analogem glargin v diabetologickém centru

I. Haladová, S. Lacigová, Z. Jankovec, D. Čechurová, M. Žourek, M. Krčma, Z. Rušavý

637
Vliv dlouhodobé terapie inzulinovou pumpou (CSII) u pacientů s diabetes mellitus 1. typu na metabolickou kompenzaci a výskyt hypoglykemií. Porovnání s intenzifikovanou konvenční inzulinovou terapií (MDI)

J. Olšovský, M. Beránek

646
Subpopulace CD34+buněk a jejich význam pro přihojení štěpu u příbuzenských alogenních transplantací periferních kmenových buněk

M. Klabusay, V. Suková, Z. Kořístek, J. Mayer, J. Vorlíček

653
Esenciální trombocytemie a další myeloproliferace s trombocytemií v údajích registru pacientů léčených Thromboreductinem® do konce roku 2006

M. Penka, J. Schwarz, T. Pavlík, R. Pytlík, M. Doubek, P. Ďulíček, J. Kissová, A. Hluší, M. Schutzova, O. Černá, Y. Brychtová, T. Szotkowski, Z. Volková, J. Seghetová, V. Vozobulová, I. Hadačová, I. Hochová, J. Voglová, T. Lhoťanová, B. Bubeník, M. Vránová, M. Mičaníková, L. Dušek


Přehledné referáty

662
Optimální délka antikoagulační léčby po žilní tromboembolické příhodě: obecný či individualizovaný přístup?

J. Hirmerová

669
Kardiotoxicita antracyklínovej liečby vo svetle nových biochemických diagnostických možností

D. Urbanová, B. Mladosievičová

678
Genetické faktory a riziko kardiovaskulárnych ochorení

A. Teren, P. Gavornik

694
Nové poznatky v genetice autoimunitního diabetu
(1): Monogenně podmíněné typy autoimunitního diabetu

J. Vavřinec, J. Vosáhlo

703
Je familiární hypercholesterolemie v České republice pod kontrolou?

T. Freiberger, R. Češka

709
Hypogonadizmus - závažná komplikace chronické nedostatečnosti ledvin

I. Žofková, P. Bubeníček, I. Sotorník

715
Postavení neoadjuvantní chemoterapie v léčbě nemalobuněčného plicního karcinomu

I. Špásová


Kazuistiky

724
Maligní arytmie u pacienta s variantní (Prinzmetalovou) anginou pectoris

T. Skála, M. Hutyra, J. Galuszka, M. Fedorco, R. Husár, M. Richter, J. Lukl

729
Ojedinělá komplikace při pokusu o zavedení dočasné kardiostimulace

D. Richter, M. Hutyra, J. Lukl, P. Němec


Diskuzní fórum

735
Zlepšování výsledků léčby vybraných krevních chorob a změny nákladů na tuto léčbu. Otázky pro ekonomy a další odborníky

Z. Adam, J. Vorlíček, Z. Kořístek, Z. Adamová

750
Jsou nezbytná kvalifikovaná rozhodnutí vycházející z věrohodných dat

J. Holčík

760
Náklady na léky v České republice - příčiny růstu a návrhy řešení

Z. Zigová


Z historie medicíny

775
Príspevok nefrológie vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ku histórii českej nefrológie

M. Mydlík, K. Derzsiová


Z odborné literatury

778
Zamrazil V. Hypotyreóza. Průvodce ošetřujícího lékaře.
Vondráček L, Dvořáková V. Pochybení a sankce při poskytování lékařské péče.

Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více