Vnitřní lékařství - Číslo 11/2007

Editorialy

1137
Využití implantabilních monitorovacích zařízení v diagnostice synkop nejasné etiologie - editorial

L. Křivan


Editorial

1139
N-terminální peptid pro-BNP a endotelin u hemodialyzovaných nemocných - editorial

J. Racek

1142
Adiponektin a inzulinová rezistence - editorial

Z. Kováčová, V. Štich, J. Polák

1144
Vplyv obezity na genovú expresiu adiponektínu a jeho receptoru v subkutánnom tukovom tkanive - editorial

D. Gašperíková


Původní práce

1147
Diagnostický prínos použitia implantovaného slučkového rekordéra (Reveal Plus) u pacientov so synkopou nejasnej etiológie

P. Mitro, M. Szakács, J. Bodnár, G. Valočik, P. Kirsch, K. Mudráková

1153
Dlouhodobé výsledky srdeční resynchronizační léčby u pacientů s těžkým srdečním selháním

A. Bulava, J. Lukl, M. Hutyra, D. Marek

1164
Využití stanovení glykogenfosforylázy BB v diagnostice algické formy akutních koronárních syndromů

B. Lačňák, D. Stejskal, L. Jedelský, M. Karpíšek, L. Šprongl

1171
Bazický fibroblastový růstový faktor (bFGF) a cévní endotelový růstový faktor (VEGF) jsou zvýšeny v plazmě periferní krve nemocných s chronickou lymfocytární leukemií a klesají po intenzivní léčbě obsahující fludarabin

L. Smolej, C. Andrýs, J. Krejsek, D. Belada, P. Žák, O. Široký, J. Malý

1177
Variabilita plazmatických hladin big endotelinu a NT-proBNP u nemocných se srdečním selháním v chronickém hemodialyzačním programu

O. Ludka, J. Špinar, L. Vítovcová, D. Sobotová, L. Špinarová, Z. Pozdíšek, V. Musil, J. Vítovec, J. Tomandl

1182
Endoskopická diagnostika a léčba biliárních komplikací po laparoskopické cholecystektomii

B. Kianička, P. Dítě, I. Suškevič

1190
Vliv obezity na genovou expresi adiponektinu a jeho receptorů v subkutánní tukové tkáni

Z. Lacinová, D. Michalský, M. Kasalický, M. Dolinková, D. Haluzíková, T. Roubíček, J. Krajíčková, M. Mráz, M. Matoulek, M. Haluzík


Přehledné referáty

1199
Rituximab (MabThera®) - nový biologický lék v terapii revmatoidní artritidy

P. Němec

1211
Syndrom horní duté žíly: definice, etiologie, fyziologie, symptomy, diagnostika a léčba

Y. Staňková, I. Vašutová, J. Skřičková

1215
Význam endoskopické cytoskopie u vyšetření trávicího traktu

Z. Beneš, O. Daum, G. Puškárová, P. Kohout, Z. Antoš, M. Černík


Doporučené postupy

1221
Diagnostika a léčba chronické hepatitidy B
Doporučený postup České hepatologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Společnosti infekčního lékařství České lékařské společnosti J.E. Purkyně

P. Husa, S. Plíšek, J. Šperl, P. Urbánek (koordinátoři), J. Galský, P. Hůlek, P. Kümpel, V. Němeček, M. Volfová (abecedně)


Z odborné literatury

1231
Z odborné literatury
1233
Z odborné literatury
1234
Z odborné literatury

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se