Vnitřní lékařství v době koronavirové


Autoři: Mirek Souček
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2020; 66(3): 139
Kategorie: Editorial

V letošním roce jsme přišli s novou podobou časopisu „Vnitřní lékařství“ s vydavatelem Solen, s. r. o. Naší snahou je přinést čtenářům nejnovější poznatky ze všech oborů vnitřního lékařství, protože vnitřní lékařství je mezioborové a právě komplexnost a šíře záběru interny činí z tohoto medicínského oboru jednu z nejzajímavějších, nejnáročnějších, ale také nejkrásnějších medicínských disciplín.

Po vydání prvních dvou čísel, a troufnu si říci, velmi zdařilých, jsme se náhle ocitli v době koronavirové infekce, která přinesla velké změny do pracovních a soukromých životů nás všech. Donutila nás zrušit mezinárodní i naše kongresy, konference, semináře, přednášky, donutila nás omezit chod ambulancí, nemocnic, operace plánovaných pacientů a vedla k celé řadě nutných opatření. Zasáhla také výrazně do výuky, zkoušek na lékařských fakultách, vyskytly se potíže se zahraničními studenty, ale zasáhla i do výuky středních zdravotnických škol. Pandemie nás zastihla více či méně nepřipravené. A tak všichni doufáme, že se situace s nástupem jarních a letních měsíců zklidní, ale nevíme, zda nepřijde druhá vlna s podzimem. Přejeme všem nemocným lékařům a ostatním zdravotníkům, kteří neměli to štěstí a bohužel onemocněli, brzké uzdravení

Na druhé straně, možná najdeme na aktuální situaci i něco pozitivního pro náš časopis, třeba budou mít lékaři více času na přečtení zajímavých informací.

Hlavním tématem tohoto čísla je kardiologie. Požádali jsme přední české odborníky o přehledná sdělení z klinické praxe. Originální práce je zaměřena na adherenci k principům kardiovaskulární prevence u osob s vysokým rizikem a dále čtyři články týkající se lokální trombolýzy u pacientů s hlubokou žilní trombózou, dále je to koncept funkčně vedené revaskularizace myokardu v katetrizační laboratoři, prodlužování antitrombotické léčby po infarktu myokardu a inhibitory protonové pumpy při antitrombotické léčbě. Autorům se patří poděkovat za pečlivě připravené články. Další část je věnována přehledným sdělením, v sekci HOT‑LINE najdeme poslední poznatky o arteriální hypertenzi a infekci COVID-19. Zajímavá je kazuistika a farmakologický profil Euvascoru. Informujeme o studii COMPASS, a cílových hodnotách krevního tlaku u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. Diferenciálně diagnostické okénko je tentokrát věnováno hepatorenálnímu syndromu. Nechybí recenze knih a společenská rubrika. Nezbývá než popřát vám hodně zdraví a těšit se na vás na společných akcích, které připravuje, a doufám, že se uskuteční, výbor České internistické společnosti.

Příjemné a zajímavé čtení 3. čísla Vnitřního lékařství, vám v letošním neobvyklém, ale přesto krásném jarním čase přeje

Mirek Souček


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 3

2020 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se