Vliv chirurgické léčby na kvalitu života u pacientů s Crohnovou chorobou: finální výsledky české kohorty


Autoři: Lumír Kunovský 1,2;  Ladislav Mitas 1;  Filip Marek 1;  Jiri Dolina 2;  Karolina Poredska 2;  Lenka Kucerova 2;  Klara Benesova 3,4;  Zdeněk Kala 1
Působiště autorů: Department of Surgery, University Hospital Brno, Medicine of adult age (Bohunice), and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Gastroenterology, University Hospital Brno, Medicine of adult age (Bohunice), and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(4): 347-354
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Crohnova nemoc (Crohn´s disease – CD) patří mezi chronické onemocnění, které značně ovlivňuje kvalitu života (quality of life – QoL) u těchto pacientů. Cílem studie bylo stanovit, jaký vliv má chirurgická léčba na kvalitu života (quality of life – QoL) u pacientů s CD a určit faktory, které ovlivňují pooperační QoL.

Metody a pacienti:
Porovnávána byla QoL před operací a v pooperačním období u pacientů, kteří podstoupili na Chirurgické klinice střevní resekci z indikace CD v letech 2010–2016. Pacienti vyplnili standardizovaný dotazník k měření QoL QLQ-CR29 v předoperačním období a po operaci s odstupem 2 měsíců. Kontrolní skupiny představovali pacienti s CD, kteří nepodstoupili chirurgickou léčbu (resekci střeva) a zcela zdravá kohorta osob. Do studie bylo celkem zahrnuto 132 operovaných pacientů pro CD (resekce střeva), 83 pacientů s CD bez operace a 104 zdravých jedinců.

Výsledky:
Pooperační zlepšení QoL bylo zjištěno celkem u 104 operovaných pacientů (78,8 %), u 2 pacientů nebyla zaznamenána žádná změna v QoL (1,5 %) a u 26 pacientů (19,7 %) bylo zjištěno zhoršení pooperační QoL. Výsledky byly statisticky signifikantně významné (p < 0,001).

Závěr:
Prokázali jsme signifikantní zlepšení celkové QoL po střevní resekci u pacientů s CD v měřeném intervalu 2 měsíce od operace. Pohlaví bylo vyhodnoceno jako jediný statisticky významný faktor ovlivňující pooperační QoL

Klíčová slova:
Crohnova choroba – česká kohorta – chirurgická léčba – idiopatické střevní záněty – kvalita života – resekce střeva


Zdroje

1. Burisch J, Weimers P, Pedersen N et al. Health-related quality of life improves during one year of medical and surgical treatment in a European population-based inception cohort of patients with Inflammatory Bowel Disease – An ECCO-EpiCom study. J Crohns Colitis 2014; 8(9): 1030–1042. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2014.01.028>.

2. Moradkhani A, Beckman LJ, Tabibian JH. Health-related quality of life in inflammatory bowel disease: Psychosocial, clinical, socioeconomic, and demographic predictors. J Crohns Colitis 2013; 7(6): 467–473. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2012.07.012>.

3. Umanskiy K, Fichera A. Health related quality of life in inflammatory bowel disease: The impact of surgical therapy. World J Gastroenterol 2010; 16(40): 5024–5034.

4. Kunovsky L, Hemmelova B, Kala Z et al. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. Int J Colorectal Dis 2016; 31(8): 1493–1494. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00384–016–2554–1>.

5. Mikocka-Walus AA, Turnbull DA, Andrews JM et al. Psychological problems in gastroenterology outpatients: A South Australian experience. Psychological co-morbidity in IBD, IBS and hepatitis C. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2008; 4: 15. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/1745–0179–4-15>.

6. Gavrilescu O, Mihai C, Anton-Paduraru DT et al. Impact of Inflammatory Bowel Diseases on Quality of Life. Revista de Cercetare si Interventie Sociala 2015; 50: 80–95.

7. Herrera-deGuise C, Casellas F, Robles V et al. Predictive value of early restoration of quality of life in Crohn’s disease patients receiving antitumor necrosis factor agents. J Gastroenterol Hepatol 2015; 30(2): 286–291. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jgh.12803>.

8. Riss S, Schwameis K, Mittlböck M et al. Sexual function and quality of life after surgical treatment for anal fistulas in Crohn’s disease. Tech Coloproctol 2013; 17(1): 89–94. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10151–012–0890-x>.

9. Iglesias-Rey M, Barreiro-de Acosta M, Caamaño-isorna F et al. Psychological Factors Are Associated with Changes in the Health-related Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2014; 20(1): 92–102. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/01.MIB.0000436955.78220.bc>.

10. Lix L, Graff L, Walker J et al. Longitudinal Study of Quality of Life and Psychological Functioning for Active, Fluctuating, and Inactive Disease Patterns in Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2008; 14(11): 1575–1584. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/ibd.20511>.

11. Casellas F, López-Vivancos J, Badia X et al. Impact of surgery for Crohn’s disease on health-related quality of life. Am J Gastroenterol 2000; 95(1): 177–182. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1572–0241.2000.01681.x>.

12. Cohen RD. The quality of life in patients with Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(9): 1603–1609.

13. Aratari A, Papi C, Leandro G et al. Early versus late surgery for ileo-caecal Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26(10): 1303–1312. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365–2036.2007.03515.x>.

14. De Cruz P, Kamm MA, Hamilton AL et al. Crohn’s disease management after intestinal resection: a randomised trial. Lancet 2015; 385(9976): 1406–1417. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(14)61908–5>.

15. Bernell O, Lapidus A, Hellers G. Risk factors for surgery and postoperative recurrence in Crohn’s disease. Ann Surg 2000; 231(1): 38–45.

16. Bobanga I, Bai S, Swanson M et al. Factors influencing disease recurrence after ileocolic resection in adult and pediatric onset Crohn’s disease. Am J Surg 2014; 208(4): 591–596. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2014.06.008>.

17. Fornaro R, Caratto E, Caratto M et al. Post-operative recurrence in Crohn’s disease. Critical analysis of potential risk factors. An update. Surgeon 2015; 13(6): 330–347. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.surge.2015.04.002>.

18. Kala Z, Marek F, Válek V et al. Crohn’s disease surgery. Vnitř Lék 2014; 60(7–8): 617–623.

19. Kunovsky L, Kala Z, Mitas L et al. Quality of life after bowel resection for Crohn´s disease – first results. Rozhl Chir 2016; 95(12): 444–448.

20. Whistance RN, Conroy T, Chie W et al. Clinical and psychometric validation of the EORTC QLQ-CR29 questionnaire module to assess health-related quality of life in patients with colorectal cancer. Eur J Cancer 2009; 45(17): 3017–3026. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2009.08.014>.

21. Gujral S, Conroy T, Fleissner C et al. Assessing quality of life in patients with colorectal cancer: An update of the EORTC quality of life questionnaire. Eur J Cancer 2007; 43(10): 1564–1573. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2007.04.005>.

22. Bewtra M, Su C, Lewis JD. Trends in Hospitalization Rates for Inflammatory Bowel Disease in the United States. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5(5): 597–601. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2007.01.015>.

23. de Buck van Overstraeten A, Wolthuis A, D’Hoore A. Surgery for Crohn’s disease in the era of biologicals: A reduced need or delayed verdict? World J Gastroenterol 2012; 18(29): 3828–3832. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v18.i29.3828>.

24. Ferrari L, Krane MK, Fichera A. Inflammatory bowel disease surgery in the biologic era. World J Gastrointest Surg 2016; 8(5): 363–370. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v8.i5.363>.

25. Delaney CP, Kiran RP, Senagore AJ et al. Quality of life improves within 30 days of surgery for Crohn’s disease. J Am Coll Surg 2003; 196(5): 714–721. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S1072–7515(03)00131–5>.

26. Yazdanpanah Y, Klein O, Gambiez L et al. Impact of surgery on quality of life in Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 1997; 92(10): 1897–1900.

27. Thirlby RC, Land JC, Fenster LF et al. Effect of Surgery on Health-Related Quality of Life in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Study. Arch Surg 1998; 133(8): 826–832.

28. Bączyk G, Formanowicz D, Gmerek Ł et al. Health-related quality of life assessment among patients with inflammatory bowel diseases after surgery – review. Gastroenterology Rev 2017; 12(1): 6–16. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.5114/pg.2016.64037>.

29. Achkar JP, Hanauer SB. Medical therapy to reduce postoperative Crohn’s disease recurrence. Am J Gastroenterol 2000; 95(5): 1139–1146. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1572–0241.2000.02000.x>.

30. Tabibian A, Tabibian JH, Beckman LJ et al. Predictors of health-related quality of life and adherence in Crohn’s disease and ulcerative colitis: implications for clinical management. Dig Dis Sci 2015; 60(5): 1366–1374. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10620–014–3471–1>.

31. Stjernman H, Tysk C, Almer S et al. Worries and concerns in a large unselected cohort of patients with Crohn’s disease. Scand J Gastroenterol 2010; 45(6): 696–706. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.3109/00365521003734141>.

32. Magalhães J, Castro FD de, Carvalho PB et al. Quality of life in patients with inflammatory bowel disease: importance of clinical, demographic and psychosocial factors. Arq Gastroenterol 2014; 51(3): 192–197.

33. Zheng K, Zhang S, Wang C et al. Health-Related Quality of Life in Chinese Patients with Mild and Moderately Active Ulcerative Colitis. PLoS ONE 2015; 10(4): e0124211. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0124211>.

34. Kunovský L, Marek F, Kala Z et al. Possibilities of minimally invasive surgery in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis. Gastroenterol Hepatol 2017; 71(1): 29–35.

35. Thaler K, Dinnewitzer A, Oberwalder M et al. Assessment of long-term quality of life after laparoscopic and open surgery for Crohn’s disease. Colorectal Dis 2005; 7(4): 375–381. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1463–1318.2005.00769.x>.

36. Scarpa M, Ruffolo C, Bassi D et al. Intestinal surgery for Crohn’s disease: Predictors of recovery, quality of life, and costs. J Gastrointest Surg 2009; 13(12): 2128–2135. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11605–009–1044-y>.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se