Vliv chirurgické léčby na kvalitu života u pacientů s Crohnovou chorobou: finální výsledky české kohorty


Autoři: Lumír Kunovský 1,2;  Ladislav Mitas 1;  Filip Marek 1;  Jiri Dolina 2;  Karolina Poredska 2;  Lenka Kucerova 2;  Klara Benesova 3,4;  Zdeněk Kala 1
Působiště autorů: Department of Surgery, University Hospital Brno, Medicine of adult age (Bohunice), and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 1;  Department of Gastroenterology, University Hospital Brno, Medicine of adult age (Bohunice), and Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 2;  Institute of Biostatistics and Analyses, Faculty of Medicine, Masaryk University, Brno, Czech Republic 3;  Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic, Prague, Czech Republic 4
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(4): 347-354
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Úvod:
Crohnova nemoc (Crohn´s disease – CD) patří mezi chronické onemocnění, které značně ovlivňuje kvalitu života (quality of life – QoL) u těchto pacientů. Cílem studie bylo stanovit, jaký vliv má chirurgická léčba na kvalitu života (quality of life – QoL) u pacientů s CD a určit faktory, které ovlivňují pooperační QoL.

Metody a pacienti:
Porovnávána byla QoL před operací a v pooperačním období u pacientů, kteří podstoupili na Chirurgické klinice střevní resekci z indikace CD v letech 2010–2016. Pacienti vyplnili standardizovaný dotazník k měření QoL QLQ-CR29 v předoperačním období a po operaci s odstupem 2 měsíců. Kontrolní skupiny představovali pacienti s CD, kteří nepodstoupili chirurgickou léčbu (resekci střeva) a zcela zdravá kohorta osob. Do studie bylo celkem zahrnuto 132 operovaných pacientů pro CD (resekce střeva), 83 pacientů s CD bez operace a 104 zdravých jedinců.

Výsledky:
Pooperační zlepšení QoL bylo zjištěno celkem u 104 operovaných pacientů (78,8 %), u 2 pacientů nebyla zaznamenána žádná změna v QoL (1,5 %) a u 26 pacientů (19,7 %) bylo zjištěno zhoršení pooperační QoL. Výsledky byly statisticky signifikantně významné (p < 0,001).

Závěr:
Prokázali jsme signifikantní zlepšení celkové QoL po střevní resekci u pacientů s CD v měřeném intervalu 2 měsíce od operace. Pohlaví bylo vyhodnoceno jako jediný statisticky významný faktor ovlivňující pooperační QoL

Klíčová slova:
Crohnova choroba – česká kohorta – chirurgická léčba – idiopatické střevní záněty – kvalita života – resekce střeva


Zdroje

1. Burisch J, Weimers P, Pedersen N et al. Health-related quality of life improves during one year of medical and surgical treatment in a European population-based inception cohort of patients with Inflammatory Bowel Disease – An ECCO-EpiCom study. J Crohns Colitis 2014; 8(9): 1030–1042. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2014.01.028>.

2. Moradkhani A, Beckman LJ, Tabibian JH. Health-related quality of life in inflammatory bowel disease: Psychosocial, clinical, socioeconomic, and demographic predictors. J Crohns Colitis 2013; 7(6): 467–473. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.crohns.2012.07.012>.

3. Umanskiy K, Fichera A. Health related quality of life in inflammatory bowel disease: The impact of surgical therapy. World J Gastroenterol 2010; 16(40): 5024–5034.

4. Kunovsky L, Hemmelova B, Kala Z et al. Crohn disease and pregnancy: a case report of an acute abdomen. Int J Colorectal Dis 2016; 31(8): 1493–1494. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s00384–016–2554–1>.

5. Mikocka-Walus AA, Turnbull DA, Andrews JM et al. Psychological problems in gastroenterology outpatients: A South Australian experience. Psychological co-morbidity in IBD, IBS and hepatitis C. Clin Pract Epidemiol Ment Health 2008; 4: 15. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1186/1745–0179–4-15>.

6. Gavrilescu O, Mihai C, Anton-Paduraru DT et al. Impact of Inflammatory Bowel Diseases on Quality of Life. Revista de Cercetare si Interventie Sociala 2015; 50: 80–95.

7. Herrera-deGuise C, Casellas F, Robles V et al. Predictive value of early restoration of quality of life in Crohn’s disease patients receiving antitumor necrosis factor agents. J Gastroenterol Hepatol 2015; 30(2): 286–291. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/jgh.12803>.

8. Riss S, Schwameis K, Mittlböck M et al. Sexual function and quality of life after surgical treatment for anal fistulas in Crohn’s disease. Tech Coloproctol 2013; 17(1): 89–94. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10151–012–0890-x>.

9. Iglesias-Rey M, Barreiro-de Acosta M, Caamaño-isorna F et al. Psychological Factors Are Associated with Changes in the Health-related Quality of Life in Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2014; 20(1): 92–102. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1097/01.MIB.0000436955.78220.bc>.

10. Lix L, Graff L, Walker J et al. Longitudinal Study of Quality of Life and Psychological Functioning for Active, Fluctuating, and Inactive Disease Patterns in Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis 2008; 14(11): 1575–1584. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1002/ibd.20511>.

11. Casellas F, López-Vivancos J, Badia X et al. Impact of surgery for Crohn’s disease on health-related quality of life. Am J Gastroenterol 2000; 95(1): 177–182. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1572–0241.2000.01681.x>.

12. Cohen RD. The quality of life in patients with Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2002; 16(9): 1603–1609.

13. Aratari A, Papi C, Leandro G et al. Early versus late surgery for ileo-caecal Crohn’s disease. Aliment Pharmacol Ther 2007; 26(10): 1303–1312. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1365–2036.2007.03515.x>.

14. De Cruz P, Kamm MA, Hamilton AL et al. Crohn’s disease management after intestinal resection: a randomised trial. Lancet 2015; 385(9976): 1406–1417. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S0140–6736(14)61908–5>.

15. Bernell O, Lapidus A, Hellers G. Risk factors for surgery and postoperative recurrence in Crohn’s disease. Ann Surg 2000; 231(1): 38–45.

16. Bobanga I, Bai S, Swanson M et al. Factors influencing disease recurrence after ileocolic resection in adult and pediatric onset Crohn’s disease. Am J Surg 2014; 208(4): 591–596. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.amjsurg.2014.06.008>.

17. Fornaro R, Caratto E, Caratto M et al. Post-operative recurrence in Crohn’s disease. Critical analysis of potential risk factors. An update. Surgeon 2015; 13(6): 330–347. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.surge.2015.04.002>.

18. Kala Z, Marek F, Válek V et al. Crohn’s disease surgery. Vnitř Lék 2014; 60(7–8): 617–623.

19. Kunovsky L, Kala Z, Mitas L et al. Quality of life after bowel resection for Crohn´s disease – first results. Rozhl Chir 2016; 95(12): 444–448.

20. Whistance RN, Conroy T, Chie W et al. Clinical and psychometric validation of the EORTC QLQ-CR29 questionnaire module to assess health-related quality of life in patients with colorectal cancer. Eur J Cancer 2009; 45(17): 3017–3026. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2009.08.014>.

21. Gujral S, Conroy T, Fleissner C et al. Assessing quality of life in patients with colorectal cancer: An update of the EORTC quality of life questionnaire. Eur J Cancer 2007; 43(10): 1564–1573. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.ejca.2007.04.005>.

22. Bewtra M, Su C, Lewis JD. Trends in Hospitalization Rates for Inflammatory Bowel Disease in the United States. Clin Gastroenterol Hepatol 2007; 5(5): 597–601. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cgh.2007.01.015>.

23. de Buck van Overstraeten A, Wolthuis A, D’Hoore A. Surgery for Crohn’s disease in the era of biologicals: A reduced need or delayed verdict? World J Gastroenterol 2012; 18(29): 3828–3832. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.3748/wjg.v18.i29.3828>.

24. Ferrari L, Krane MK, Fichera A. Inflammatory bowel disease surgery in the biologic era. World J Gastrointest Surg 2016; 8(5): 363–370. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.4240/wjgs.v8.i5.363>.

25. Delaney CP, Kiran RP, Senagore AJ et al. Quality of life improves within 30 days of surgery for Crohn’s disease. J Am Coll Surg 2003; 196(5): 714–721. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/S1072–7515(03)00131–5>.

26. Yazdanpanah Y, Klein O, Gambiez L et al. Impact of surgery on quality of life in Crohn’s disease. Am J Gastroenterol 1997; 92(10): 1897–1900.

27. Thirlby RC, Land JC, Fenster LF et al. Effect of Surgery on Health-Related Quality of Life in Patients With Inflammatory Bowel Disease: A Prospective Study. Arch Surg 1998; 133(8): 826–832.

28. Bączyk G, Formanowicz D, Gmerek Ł et al. Health-related quality of life assessment among patients with inflammatory bowel diseases after surgery – review. Gastroenterology Rev 2017; 12(1): 6–16. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.5114/pg.2016.64037>.

29. Achkar JP, Hanauer SB. Medical therapy to reduce postoperative Crohn’s disease recurrence. Am J Gastroenterol 2000; 95(5): 1139–1146. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1572–0241.2000.02000.x>.

30. Tabibian A, Tabibian JH, Beckman LJ et al. Predictors of health-related quality of life and adherence in Crohn’s disease and ulcerative colitis: implications for clinical management. Dig Dis Sci 2015; 60(5): 1366–1374. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s10620–014–3471–1>.

31. Stjernman H, Tysk C, Almer S et al. Worries and concerns in a large unselected cohort of patients with Crohn’s disease. Scand J Gastroenterol 2010; 45(6): 696–706. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.3109/00365521003734141>.

32. Magalhães J, Castro FD de, Carvalho PB et al. Quality of life in patients with inflammatory bowel disease: importance of clinical, demographic and psychosocial factors. Arq Gastroenterol 2014; 51(3): 192–197.

33. Zheng K, Zhang S, Wang C et al. Health-Related Quality of Life in Chinese Patients with Mild and Moderately Active Ulcerative Colitis. PLoS ONE 2015; 10(4): e0124211. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0124211>.

34. Kunovský L, Marek F, Kala Z et al. Possibilities of minimally invasive surgery in patients with Crohn’s disease and ulcerative colitis. Gastroenterol Hepatol 2017; 71(1): 29–35.

35. Thaler K, Dinnewitzer A, Oberwalder M et al. Assessment of long-term quality of life after laparoscopic and open surgery for Crohn’s disease. Colorectal Dis 2005; 7(4): 375–381. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1111/j.1463–1318.2005.00769.x>.

36. Scarpa M, Ruffolo C, Bassi D et al. Intestinal surgery for Crohn’s disease: Predictors of recovery, quality of life, and costs. J Gastrointest Surg 2009; 13(12): 2128–2135. Dostupné z DOI: <http://dx.doi.org/10.1007/s11605–009–1044-y>.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 4

2018 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×