Revmatologie a vnitřní lékařství


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2018; 64(2): 97
Kategorie: úvodník

Vážené dámy a pánové, milí kolegové,

dostává se Vám do rukou nové číslo časopisu Vnitřní lékařství, které je věnováno revmatologické problematice. Ačkoli se revmatologie původně začala vyvíjet z balneologie a rehabilitace, velmi záhy se stala jedním ze základních a plnokrevných oborů vnitřního lékařství s velkým mezioborovým přesahem. Revmatologie se zabývá širokým spektrem velmi heterogenních chorob, které se navzájem často diametrálně liší svou etiologií, patogenezí, typem orgánového či tkáňového poškození, prognózou i používanou léčbou. Společnou vlastností revmatických onemocnění je postižení pohybového aparátu většinou spojené s přítomností významné bolesti, přinášející značnou zátěž samotnému jedinci, jeho okolí i celé společnosti. Revmatologie v posledních desetiletích prodělává obrovský rozvoj poznatků v oblasti patogeneze chorob, porozumění mechanizmům vedoucím k tkáňovému poškození jakož i zásadní pokrok na poli diagnostiky a terapie revmatických onemocnění, který je podmíněn dynamickým rozvojem základního i aplikovaného výzkumu.

Spolueditoři tohoto čísla se pokusili ve spolupráci s kolegy z Revmatologického ústavu v Praze a z klinik v Olomouci, Brně, Hradci Králové, Plzni a z Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanech přizpůsobit výběr 14 přehledových sdělení vkusu a potřebám internisty tak, aby přinesl základní přehled o současných trendech v problematice vybraných nemocí. Je věnována pozornost jak chorobám, které léčí primárně revmatolog, jako jsou revmatoidní artritida, spondylartritidy nebo psoriatická artritida, tak i stavům s velkým mezioborovým významem, např. léčbě dny či osteoporózy. Do předloženého čísla jsou zařazeny práce věnující se systémovým autoimunitním chorobám (revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, sklerodermie, idiopatické zánětlivé myopatie), systémovým vaskulitidám a příbuzným stavům (ANCA asociované vaskulitidy, polymyalgia rheumatica). Přítomnost těchto onemocnění musí internista zvažovat v rámci diferenciální diagnostiky řady klinických i laboratorních nálezů. Mnohé klinické projevy revmatických chorob mohou ohrozit zdraví či život nemocného, příklady takových stavů jsou uvedeny v článcích věnovaných difuzní alveolární hemoragii nebo život ohrožujícím projevům systémového lupusu a antifosfolipidového syndromu. Čtenář nalezne ve výběru také publikace věnované léčbě chronické bolesti u revmatických chorob, významu vyšetření magnetickou rezonancí v diagnostice spondylartritid, jakož i přehled o využití nutraceutik v léčbě osteoartrózy.

Editoři i všichni autoři článků věnovali přípravě tohoto čísla velké úsilí a pevně věří, že bude pro čtenáře zejména z řad internistů zdrojem aktuálních poznatků a trendů oboru revmatologie.

prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

III. interní klinika – nefrologická, revmatologická, endokrinologická LF UP a FN  Olomouc

doc. MUDr. Petr Němec, Ph.D.

II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

spolueditoři tohoto čísla časopisu Vnitřní lékařství

Doručeno do redakce 1. 11. 2017


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2018 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×