60 let Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha


Autoři: M. Trněný
Působiště autorů: Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, ředitel prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.
Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2012; 58(Suppl 2): 7
Kategorie: 60 let Ústavu hematologie a krevní transfuze Praha

Založení Ústavu hematologie a krevní transfuze k 1. 1. 1952 bylo významným krokem v rozvoji hematologie nejen v Praze, ale v celém tehdejším Československu. Historie hematologie a transfuzního lékařství je spjata s vývojem celého vnitřního lékařství. Zakladatelem tradice českého vnitřního lékařství byl Bohuslav Eiselt, který již v roce 1861 zahajuje neoficiální výuku medicíny v jazyce českém, v roce 1862 spoluzakládá Časopis lékařů českých a v roce 1871 je založením první české lékařské (interní) kliniky korunováno úsilí o založení samostatné výukové základny. Vývoj hematologie byl na I. interní klinice spojen zejména se jménem Kristiána Hynka, který byl pověřen F. Maixnerem vedením hematologické laboratoře a posléze se stal přednostou kliniky. Jeho jméno zůstalo spojeno s tzv. Hynkovým číslem, věnoval se problematice hemostázy, zavedl léčbu leukemie RTG zářením. Po válce se v roce 1950 stává přednostou I. interní kliniky Miloš Netoušek.

O 2 roky později, 1. 1. 1952, je založen Ústav hematologie a krevní transfuze. ÚHKT vznikl jako jeden z rezortních ústavů Ministerstva zdravotnictví. Jeho prvním ředitelem byl jmenován Josef Kidéry (1952–1957). Jedním z počátečních hlavních úkolů, jistě dobově podmíněných, bylo zaměření na transfuziologii a problematiku krevních náhrad. Již v roce 1955 vzniká klinické oddělení, po dlouhou dobu vedené Josefem Libánským. Téměř 20 let – až do roku 1976 – stál v čele ústavu Jaroslav Hořejší. V tomto období se rozvíjela problematika biochemická, koagulace a hemostázy, transfuziologická a z klinické zejména oblast leukemií. Rozvoj vědecké úrovně dokládá i publikování několika sdělení v časopise Nature, v roce 1959 Heřmanského a Pudlákův popis syndromu skládajícího se z trombocytopatie, přítomnosti pigmentofágů v kostní dřeni. V následujícím období do roku 1989, kdy v čele ústavu stáli Eduard Dobrý a následně Karel Smetana, došlo k rozšíření Ústavu otevřením nové budovy, prohluboval se vědecký program a v roce 1986 byl poprvé na území Československa zahájen program transplantace kostní dřeně. ÚHKT se stal klíčovým prvkem v hematologii a transfuzním lékařství v tehdejším Československu, v zavádění nových metod, včetně molekulárně biologických, ve vědě a také v organizaci postgraduálního vzdělávání.

Po roce 1989 se pod vedením Jana Neuwirta, Antonína Hradílka, Petra Jarolíma, Pavla Klenera, Jana E. Dyra a Marka Trněného Ústav dále transformoval ve vyspělé centrum spojující klinickou a laboratorní hematologii, které obstojí i v přísném mezinárodním srovnání. Hlavní důraz je v současnosti kladen na studium biologie a patogeneze leukemií, myeloproliferativních chorob a myelodysplastického syndromu a na problematiku alogenních transplantací včetně reakce štěpu proti leukemii. V oblasti nenádorové hematologie jsou projekty zaměřeny zejména na studium hematopoézy, buněčné fyziologie a biochemie, metabolizmu železa, anémií, trombózy a hemostázy. ÚHKT je největším centrem pro nemocné s vrozenými poruchami krevního srážení. Ve vědecké oblasti jsou zaváděny nové metody, jako je proteomika, nanotechnologie, jsou studovány mechanizmy protinádorového imunitního působení a vakcinace. Transfuziologický úsek tvoří základnu imunohematologie transfuziologického výzkumu v ČR. Oddělení buněčné terapie bylo průkopníkem v oblasti kryokonzervace krvetvorných buněk a manipulace s nimi; provozuje jedinou dárcovskou banku pupečníkové krve v ČR.

ÚHKT se stal vyhledávaným centrem pro meziinstitucionální projekty jak na úrovni České republiky, tak v mezinárodním měřítku. Kvalitou poskytování zdravotní péče, její efektivity, výsledků hodnocení vědecké práce představuje ÚHKT příklad úspěšného modelu spojení vysoce specializované péče a vědy a výzkumu v oblasti biomedicíny.

Quod bonum, faustum, felix, fortunatumque sit.

prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

www.uhkt.cz

e-mail: trneny@uhkt.cz

Doručeno do redakce: 17. 7. 2012


Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo Suppl 2

2012 Číslo Suppl 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se