Za docentom MUDr. Tomášom Hildebrandom, CSc.


Vyšlo v časopise: Vnitř Lék 2009; 55(2): 158-159
Kategorie: Osobní zprávy

*Praha, 5. marca 1937, ?Košice, 13. decembra 2008


Pred niekoľkými týždňami, dňa 13. de­cembra 2008, nás navždy opustil doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., vo veku 71 rokov, bývalý prednosta I. internej kliniky FNsP a Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Napriek tomu, že sme vedeli o tom, že bol dlhodobe chorý, správa o jeho smrti nás všetkých prekvapila a zarmútila.

Menovaný absolvoval základnú školu v Liptovskom Hrádku a gymnáziálne štúdium v Liptovskom Mikuláši. V rokoch 1955–1961 študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Od roku 1962, t.j. od tej doby, čo doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., prišiel pracovať na I. internú kliniku FN KÚNZ z Vysokých Tatier, som mal možnosť pozorovať jeho odborný a vedecký rast. Po rýchlom zvládnutí klinických základov vnútorného lekárstva sa doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., venoval veľmi intenzívne gastroenterológii, a to pod vedením jedného z našich spoločných učiteľov prim. MUDr. J. Cígera, CSc. V roce 1967 s úspechom vykonal atestáciu I. stupňa a roku 1976 atestáciu II. stupňa z vnútorného lekárstva. V roce 1974 sa stal kandidátom lekárskych vied a od roku 1988 bol docentom vnútorného lekárstva. V rokoch 1989–1991 bol prodekanom pre vedecký výskum na LF UPJŠ [1]. Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol ženatý a mal tri deti, Igora, Andreu a Tomáša.

Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol jedným z najvýznamnejších internistov a gastroenterológov nielen na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. V roce 1995 sa stal čestným členom Českej gastroenterologickej spoločnosti a roku 2002 aj Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. Menovaný bol po celý svoj život veľmi aktívny, usilovný, pracovitý, zavádzal nové diagnostické a terapeutické metódy na klinike a bol veľmi obľúbený u poslucháčov Lekárskej fakulty. Prednášal na rôznych kongresoch v bývalom Československu, na Slovensku, ako aj na mnohých miestach v Európe. Okrem toho jeho mnohé práce boli uverejnené v rôznych domácich a zahraničných časopisoch. Doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., bol veľmi aktívny v Spolku lekárov v Košiciach, kde v rokoch 1968–1990 pôsobil ako vedecký sekretár. Táto jeho činnosť sa prejavovala na vedeckých pracovných schôdzach Spolku lekárov v Košiciach a pri organizácii Východoslovenských lekárskych dní (celkove 22krát) v Novom Smokovci, vo Vysokých Tatrách, ktoré založil náš učiteľ prof. MUDr. František Pór a ktoré sa v jeho intenciách organizujú do súčasnej doby.

V tejto súvislosti treba poznamenať, že zosnulý získal dva razy zlatú medailu Slovenskej lekárskej spoločnosti, a to v roce 1999 a roce 2002. V roce 1994 bola doc. MUDr. T. Hildebrandovi, CSc., udelená Dérerova cena za jeho zásluhy vo vnútornom lekárstve a v roce 2007 medaila „Společnosti Lekařsko-Slowanskej“, organizacie založenej roku 1833 v Budapešti.

Dňa 7. 1. 1966 sa doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., zúčastnil so mnou na uskutočnení prvej hemodialýzy s použitím doskového hemodialyzátora Niechai, na vtedajšej I. internej klinike FN KÚNZ, ako aj pri ďalších hemodialýzach a peritoneálnych dialýzach [2]. Naša spoločná práca sa prejavila aj pri niektorých prednáškach a publikáciach [3,4]. Na jednej z nich, ktorá bola uverejnená v nemčine, sa zosnulý podieľal aj ako prekladateľ, vďaka jeho výborným znalostiam nemeckého jazyka [4].

Mimoriadne veľkú pozornosť venoval doc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., ako gastroenterológ, chorobám ezofagu, o čom svedčila aj jeho prednáška „Význam porúch motility pri vzniku chorôb ezofagu“, ktorá odznela v rámci Spolku lekárov na VI. memoriáli prof. MUDr. F. Póra roku 1998 v Košiciach. Choroby ezofagu boli predmetom aj jeho mnohých publikácií, nie­ktoré z nich uverejnil spolu s MUDr. M. Dudom v monografii prof. MUDr. Z. Mařatku, DrSc., Gastroenterológie, ktorá bola vydaná nakladateľstvom Karolinum roku 1999 v Prahe [5].

Všetky iné aktivity a rôzne podujatia, ktoré organizačne zabezpečovaldoc. MUDr. T. Hildebrand, CSc., boli atraktívne, vždy organizačne veľmi dobre pripravené a s obľubou navštevované členmi aj nečlenmi Slovenskej lekárskej spoločnosti. Doc. MUDr. T. Hil­debrand, CSc., bol vždy dôsledný a precízny v práci a čo je najdôležitejšie, bol optimistický a priateľský pri všetkých príležitostiach v priebehu mnohých rokov, aj keď nie vždy mu priali rôzne okolnosti a udalosti.

Slovenská lekárska spoločnosť a klinická interná medicína smrťou doc. MUDr. T. Hildebranda, CSc., stratila jedného zo svojich najväčších osobností a najlepších reprezentantov, ktorí pôsobili na prelome 20. a 21. storočia. Doc. MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc., zostane dlhodobe v pamäti svojich spolupracovníkov a priateľov v Slovenskej a Českej republike.

Česť jeho pamiatke!

Doručeno do redakce: 10. 1. 2009

prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

www.fnlp.sk

e‑mail: k.derzsiova@fnlp.sk  


Zdroje

1. Mydlík M. Docent MUDr. Tomáš Hildebrand, CSc. – sedemdesiatročný. Med Monitor 2007; 4: 33.

2. Mydlík M, Derzsiová K. História nefrológie a mimotelovej eliminačnej liečby vo Fakultnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach. Vnitř Lék 2003; 49: 329–333.

3. Hildebrand T, Mydlík M, Bilčík P et al. Vplyv obličkovej nedostatočnosti na funkčné a morfologické zmeny gastrointestinálneho traktu. In: Mydlík M, Erben J, Opatrný K (ed). Zborník prác z III. celoštátnej nefrologickej konferencie. II. zv. Martin: Osveta 1974: 57–65.

4. Mydlík M, Derzsiová K, Ahlers I et al. A-Vitamin und Lipide im Serum während des Dauerdialyseprogramme. Z Urol 1977; 70: 339–344.

5. Duda M, Hildebrand T. Jícen a kardie. Neuromuskulární poruchy jícnu. Refluxní nemoc jícnu. Nádory jícnu. Jiné nemoci jícnu. In: Mařatka Z et al. Gastroenterológie. 1. vyd. Praha: Karolinum 1999: 49–104.

Štítky
Diabetologie Endokrinologie Interní lékařství

Článek vyšel v časopise

Vnitřní lékařství

Číslo 2

2009 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Příběh jedlé sody
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Všechny kurzy
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se