Zpráva z Národního kongresu České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP XII. Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí


Autoři: Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Vyšlo v časopise: Úraz chir. 23., 2015, č.1
Kategorie: Zprávy z kongresů v roce 2014

Ve dnech 8.-10. října 2014 proběhl Národní kongres České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP s mezinárodní účastí - již XII. Ostravské traumatologické dny, které se konaly Rožnově pod Radhoštěm. Kongresu udělil záštitu MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR, doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, zastupující ředitel FN Ostrava, doc. MUDr. Jaroslav Horáček, CSc., děkan Lékařské fakulty Ostravské Univerzity, Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje a Ing. Petr Kajnar, primátor statutárního města Ostravy.

Kongres organizovala Česká společnost pro úrazovou chirurgii ČLS JEP společně s Traumatologickým centrem FN Ostrava, Ústavem medicíny katastrof LF OU a Profesní a odborovou unií zdravotnických pracovníků.


Uvítací reporelo
Obr. 1. Uvítací reporelo
Foto: Archiv TC FNO

Při slavnostním zahájení prezident kongresu Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc., jako předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP, předal medaile docenta Typovského za rozvoj úrazové chirurgie, kterou udělila ČSÚCH ČLS JEP významným evropským traumatologům a Čestná členství ČSÚCH ČLS JEP. Při této příležitosti také vzpomněl nedožité 80. narozeniny prof. MUDr. Jaroslava Mayzlíka, CSc. , významného cévního chirurga, který působil ve Fakultní nemocnici Ostrava. Slavnostnímu zahájení byli přítomni a publiku pronesli zdravici - ministr zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, zastupující ředitel FN Ostrava Doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA a děkan Lékařské fakulty Ostravské Univerzity Doc. MUDr. Jaroslav Horáček,CSc. Taktéž prof. MUDr. Jiří Látal, CSc., zakladatel česko-slovenské traumatologie a prof. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., děkan Zdravotně-sociální fakulty v Trnavě.


Čestné předsednictvo
Obr. 2. Čestné předsednictvo
Foto: Archiv TC FNO

Kongresu se zúčastnilo více jak 500 odborníků z České republiky, Polska a Slovenska. Hlavním tématem letošního ročníku byla „Multioborová spolupráce při ošetřování polytraumat“. Na stejné téma proběhla i nelékařská, workshopová a posterová sekce. Akce měla charakter postgraduálního vzdělávání a byla garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání. V rámci kongresu byl vydán Sborník přednášk s ISBN 978-80-905684-7. Jednání probíhala v Janíkově stodole Valašského muzea v přírodě a v Beskydském hotelu Relax. Ze slavnostního zahájení byl pořízen televizní záznam, který byl vysílán regionální televizí. Účastnící kongresu v rámci přednášek, diskuzí a workshopů probírali nejnovější trendy v oblasti úrazové chirurgie.


Televizní natáčení
Obr. 3. Televizní natáčení
Foto: Archiv TC FNO

V letošním roce byl tento kongres zaměřen především na dutinová poranění, tedy na poranění orgánů dutiny břišní a dutiny hrudní, medicínu katastrof, mezioborovou týmovou spolupráci, využití radiointervenčních metod a multioborové ošetřování polytraumat. Proběhly dva workshopy na téma Zevní fixace a Ošetřování polytraumatizovaného pacienta, v posterové sekci bylo představeno celkem osm posterů. Celkově na kongresu zaznělo celkem 85 přednášek.


Účastníci lékařské sekce
Obr. 4. Účastníci lékařské sekce
Foto: Archiv TC FNO

V rámci kongresu proběhla členská schůze ČSÚCH ČLS JEP, kde současní představitelé české traumatologie shrnuli výsledky práce výboru společnosti a nastínili další směry práce. Přínosem sympozia bylo rozšíření a prohloubení znalostí, navázání nových zahraničních kontaktů např. ze Slovenska, Polska atd. a prohlubování spolupráce jak ve vědě a výzkumu, tak v možnosti aplikací poznatků do vzdělávání.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.

Prezident kongresu


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2015 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Familiární transthyretinová periferní polyneuropatie
Autoři: MUDr. Radim Mazanec, Ph.D.

Diabetes mellitus a kardiovaskulární riziko, možnosti jeho ovlivnění
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se