Životní jubilea


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 23., 2015, č.1
Kategorie: Životní jubileum

MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D., šedesátiletým…

Jednadvacátého října 2014 oslavil MUDr. Tomáš Dědek, Ph.D., šedesátiny. Bylo snad až symbolické, že v den oficiálních oslav došlo v blízkosti Hradce Králové k hromadné nehodě, jejímž vyústěním bylo sedm polytraumatizovaných pacientů. A proto část jeho žáků dorazila na oslavy přímo z operačního sálu.

Po studiu na gymnáziu v Náchodě a následném absolutoriu Fakulty všeobecného lékařství nastoupil v roce 1981 na chirurgické oddělení Městské nemocnice v Broumově. V roce 1985 již poté nastupuje na Chirurgickou kliniku FN Hradec Králové na oddělení vedené primářem Mihulou. S tímto oddělením je spjat dodnes. Složil atestaci I. (1984) a II. stupně (1990) z chirurgie, nástavbovou atestaci z traumatologie (1997). V roce 1998 obhájil vědecký titul Ph.D.

Vedení úrazového oddělení převzal od prim. Mihuly v roce 1995. Navázal plně na jeho školu a tradice. Pod jeho vedením „vyrostli“ všichni současní traumatologové FN. Po ustanovení traumacenter v ČR v roce 1998 se zcela logicky stal jeho vedoucím. Jednoznačně vybudoval jedno z nejlepších traumacenter v České republice, které stojí na základech jasně dané odpovědnosti za péči o pacienty s důsledným vyhodnocováním morbidity a letality.

Jako operatér má obrovské osobní zkušenosti, vždy uplatňuje hlubokou znalost AO principů. Velmi pečlivě vyhodnocuje výsledky jednotlivých úrazů a tyto poznatky následně převádí do širší praxe. Kdykoliv je možné se na Tomáše obrátit v rámci rozboru případu a stanovit strategii operační léčby. Do té se následně velmi často a nadšeně zapojuje, vždy však jako asistent, který vše rád vysvětlí a pomůže.

Primář Dědek rovněž působí i jako vysokoškolský učitel v pregraduální a postgraduální výuce. Na mezinárodním poli potom působí jako ceněný vedoucí a instruktor AO kurzů. Měl zásadní vliv na úspěšnou implementaci Advanced Trauma Life Support kurzů do České republiky.

Tomáš je rovněž dlouholetým členem výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii. Zasadil se o implementaci a dodržování Triage závažně poraněných pacientů v přednemocniční péči. Rovněž je jedním ze spolutvůrců a velkých zastánců Úrazového registru.

Je nemožné postihnout kompletně vše, v čem Tomáš zanechal svou nesmazatelnou stopu. Zcela jednoznačně se zasadil o velký rozvoj česk é traumatologie. Svým chlapským přístupem k řešení problémů a důsledností ve vyhodnocování potenciálních komplikací léčby získal vysokou úctu a respekt u všech svých spolupracovníků.

Vážený pane primáři, milý Tomáši, do dalších let Ti přeji za všechny Tvé spolupracovníky vše nej, nej, nej, a jak jsem již řekl na Tvé oficiální oslavě, prosím, ještě chvíli nás „precizuj“.

Mirek Kočí

Ing. Ivo Květovi, CSc. k šedesátinám

Čtvrtého prosince minulého roku oslavil Ing. Ivo Květ, CSc. významné životní jubileum. Pokud někoho z čtenářů našeho časopisu překvapí, že je na stránkách lékařského periodika připomínáno jubileum nelékaře, bude to svědčit o jeho mládí. Příslušníci starší a střední generace zásluhy Ing. Ivo Květa o rozvoj české traumatologie zcela určitě znají.

Ing. Ivo Květ se narodil v roce 1954 v Příbrami, ale dětská a první školní léta prožil v sedm km vzdáleném Milíně. V roce 1974, po maturitě na gymnáziu v Příbrami, začal studovat na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze, kde v roce 1979 promoval. Jeho prvním pracovištěm se stal Výzkumný a zkušební ústav Poldi SONP Kladno, kde působil - s vyjímkou jednoho roku základní vojenské služby- nepřetržitě až do roku 1991. Během svého zaměstnání postgraduálně studoval na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky ČSAV, v roce 1991 tam obhájil dizertační práci a získal vědeckou hodnost CSc.

V následujících letech se věnoval organizační a komerční činnosti jako jednatel společnosti Ormed, s.r.o. O pět let později stál u zrodu firmy Stratec Medical, s.r.o. a stal se jejím ředitelem. Firma, která se v roce 2004 přejmenovala na Synthes, s.r.o., byla dceřinnou společností švýcarského výrobce zdravotnických prostředků pro kostní chirurgii značky Synthes. Jedním z jejích programů byla organizace a aktivní podpora vzdělávání lékařů a zdravotních sester v problematice osteosyntézy v rámci celosvětové nadace AO .

Ing. Květ dobře znal nejen nedostatky a potřeby našich traumatologických pracovišť, ale i omezené materiální možnosti zdravotníků. Díky jeho iniciativě umožnila firma Synthes celé řadě českých lékařů získávat nové poznatky na týdenních kurzech AO přímo ve švýcarském Davosu. Z některých absolventů těchto kurzů se později formovala česká pobočka AO Alumni, která pokračovala v edukační činnosti na domácí půdě. Ing. Květ se stal členem jejího výboru, kde ochotně vykonával funkci pokladníka.

Je obtížné uvést všechny aktivity, kterými Ing. Květ v posledních dvou desetiletích přispěl k vysoké úrovni české traumatologie. Připomeňme alespoň početnou účast českých lékařů na sjezdech Evropské traumatologické společnosti v různých evropských metropolích nebo na sjezdech Německé úrazové společnosti v Berlíně, které firma Synthes sponzorovala. Bez pochopení a aktivní spolupráce Ing. Květa by nebylo možné organizovat celou řadu domácích sympozií za účasti významných zahraničních odborníků. Nevznikly by některé monografie a patrně by skončilo i vydávání našeho časopisu. Je pochopitelné, že firma Synthes jako obchodní organizace musela sledovat své vlastní marketingové zájmy. Z výsledků uvedené firemní strategie v konečném důsledku však vždy profitovali především naši nemocní.

Kontakty Ing. Květa se zástupci zdravotnických pracovišť byly vždy více přátelské než obchodní. Zúčastňoval se nejen našich odborných jednání, ale i společenských setkání. Aktivně se zapojoval do zábavy a myslím, že se i dobře bavil.

Vážený pane inženýre, dovolte mi, abych Vám poděkoval za všechno, čím jste přispěl k rozvoji české úrazové chirurgie a popřál Vám do dalších let hodně zdraví. Rád bych Vás ujistil, že si vážíme Vašeho přátelství a doufám, že se budeme moci i nadále setkávat. Snad se to podaří na dlouho slibované schůzce klubu traumatologických seniorů, který byl založen již před dvaceti lety, ale ještě nikdy se nesešel.

Pavel Maňák

Oslavenci s dortem
Oslavenci s dortem


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×