Transfuze a hematologie dnes - Číslo 1/2010

Úvodník

5
Úvod

Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

6
Nehodgkinovské lymfómy v detskom veku v Slovenskej republike – výskyt a výsledky liečby

E. Bubanská, E. Kaiserová, I. Oravkinová, J. Horáková, D. Petržalková

17
Neočekávané vedlejší nálezy při 18F-FDG-PET/CT hodnocení léčebné odpovědi či následném sledování pacientů léčených pro ne-hodgkinský lymfom

T. Papajík, M. Mysliveček, Z. Šedová, E. Buriánková, V. Procházka, Z. Kubová, Z. Rusiňáková, L. Kučerová, M. Tichý, D. Starostka, K. Indrák

25
Analýza absolutního počtu lymfocytů a dalších faktorů ovlivňujících přežívání pacientů s Hodgkinovým lymfomem po autologní transplantaci periferních kmenových buněk

H. Mociková, B. Vacková, R. Pytlík, P. Obrtlíková, M. Trněný

30
Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem

H. Šváchová, L. Pour, M. Almaši, P. Němec, D. Králová, L. Kovářová, M. Penka, J. Vorlíček, R. Hájek

35
Zmeny názvoslovia, klasifikácie a diagnostických kritérií myeloproliferatívnych ochorení podľa WHO klasifikácie 2008

J. Marcinek, L. Plank, P. Szépe

42
Novinky v klasifikaci MDS a stanovení prognózy dle WPSS

M. Žídková, J. Voglová, P. Bělohlávková, F. Vrbacký

47
Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“

M. Šťastný, K. Machová Poláková, H. Klamová, D. Žáčková, J. Voglová, M. Karas, J. Moravcová, E. Faber


Doporučené postupy

1
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2010_06 ze dne 1. 3. 2010 verze 2 (2010_04)

Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty

58
The spectrum of Evans syndrome in adults: new insight into the disease based on the analysis of 68 cases

Výběr z tisku a zprávy o knihách

56
„Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii“ autorů prof. MUDr. P. Klenera, DrSc. a MUDr. P. Klenera jr., Ph.D.
Methotrexate /6-mercaptopurine maintenance therapy influences the risk of a second malignant neoplasm after childhood acute lymphoblastic leukemia: results from the NOPHO ALL – 92 study

Osobní zprávy

55
Vzpomínka na prof. James R. McArthura, M.D., čestného člena České hematologické společnosti ČLS JEP

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se