Transfuze a hematologie dnes - Číslo 1/2010

Úvodník

5
Úvod

Souhrnné práce, původní práce, kazuistiky

6
Nehodgkinovské lymfómy v detskom veku v Slovenskej republike – výskyt a výsledky liečby

E. Bubanská, E. Kaiserová, I. Oravkinová, J. Horáková, D. Petržalková

17
Neočekávané vedlejší nálezy při 18F-FDG-PET/CT hodnocení léčebné odpovědi či následném sledování pacientů léčených pro ne-hodgkinský lymfom

T. Papajík, M. Mysliveček, Z. Šedová, E. Buriánková, V. Procházka, Z. Kubová, Z. Rusiňáková, L. Kučerová, M. Tichý, D. Starostka, K. Indrák

25
Analýza absolutního počtu lymfocytů a dalších faktorů ovlivňujících přežívání pacientů s Hodgkinovým lymfomem po autologní transplantaci periferních kmenových buněk

H. Mociková, B. Vacková, R. Pytlík, P. Obrtlíková, M. Trněný

30
Koncentrace hepatocytárního růstového faktoru a trombospondinu predikuje léčebnou odpověď u pacientů s mnohočetným myelomem

H. Šváchová, L. Pour, M. Almaši, P. Němec, D. Králová, L. Kovářová, M. Penka, J. Vorlíček, R. Hájek

35
Zmeny názvoslovia, klasifikácie a diagnostických kritérií myeloproliferatívnych ochorení podľa WHO klasifikácie 2008

J. Marcinek, L. Plank, P. Szépe

42
Novinky v klasifikaci MDS a stanovení prognózy dle WPSS

M. Žídková, J. Voglová, P. Bělohlávková, F. Vrbacký

47
Analýza mutací BCR-ABL u CML pacientů rezistentních k imatinibu umožňuje poskytnout „terapii šitou na míru“

M. Šťastný, K. Machová Poláková, H. Klamová, D. Žáčková, J. Voglová, M. Karas, J. Moravcová, E. Faber


Doporučené postupy

1
Doporučení Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP č. STL2010_06 ze dne 1. 3. 2010 verze 2 (2010_04)

Kongresy, sympozia, konference, studijní pobyty

58
The spectrum of Evans syndrome in adults: new insight into the disease based on the analysis of 68 cases

Výběr z tisku a zprávy o knihách

56
„Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii“ autorů prof. MUDr. P. Klenera, DrSc. a MUDr. P. Klenera jr., Ph.D.
Methotrexate /6-mercaptopurine maintenance therapy influences the risk of a second malignant neoplasm after childhood acute lymphoblastic leukemia: results from the NOPHO ALL – 92 study

Osobní zprávy

55
Vzpomínka na prof. James R. McArthura, M.D., čestného člena České hematologické společnosti ČLS JEP

Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se