Translokace t(14;18) a její význam ve sledováníminimální zbytkové nemoci u folikulárního lymfomu


Translocation of t(14;18) and its importance infollow up of minimal residual disease in follicular lymphoma

The importance of t(14;18) reconstruction and better bcl-2/IgH reconstruction in the follow up ofminimal residual disease (MRD) in follicular lymphoma (FL) is not clear up to now. Plenty of reasonsare responsible for that. Low detection of t(14;18) by primer-specific PCR enables follow up of approximately60% of patients with FL. Some studies doubt correlation between molecular markers andclinical response. Reconstruction was found in a few other lymphoma types, including non-malignantlymphadenopaties and even in “healthy” individuals with varying detection between 15-50%. There isa question if bcl-2/IgH can be a suitable molecular marker for FL at all. Actually, according to detailedcytogenetic studies, there is an evidence that t(14;18) is sufficiently specific for follicular lymphomas.But original idea of the only two breakpoint regions does not corresponds to reality. While breakpointon the 14th chromosome is relatively constant, more than one third of breakpoints on 18th chromosomewas identified in the region between MBR and MCR. Logically, primer-specific nested PCR for MBRand MCR can not be effective for bcl-2/IgH determination. Some new and more difficult modificationsof PCR, as multiplexPCRand long-distance PCR, enable the detection of this reconstruction in 80-100 %.In addition to technical aspects, analysed compartment of residual disease has to be taken intoconsideration. The most measured compartment is peripheral blood because of it is easy available.There are few data definitely confirming that peripheral blood or bone marrow can reliably reflectdisease which originally arise in lymph nodes. Purpose of t(14;18) follow up in MRD in follicularlymphoma is to choose appropriate technology for its detection and then to test optimal compartmentfor molecular determination.

Key words:
follicular lymphoma, minimal residual disease (MRD), t(14;18), bcl-2/IgH


Autoři: A. Obořilová 1;  D. Dvořáková 2;  J. Mayer 1
Působiště autorů: Interní hematoonkologická klinika, FN, Brno Bohunice 2Centrum molekulární biologie a genové terapie při Interní hematoonkologické klinice FN, Brno Bohunice 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2004, No. 2, p. 51-61.
Kategorie: Články

Souhrn

Význam přestavby t(14;18) nebo lépe bcl-2/IgH ve sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u folikulárníholymfomu (FL) není dosud vyjasněn. Důvodů je celá řada. Nízká detekce t(14;18) primer-specifickouPCR umožní sledování MRD jen asi u 60 % pacientů s FL. Některé studie zpochybňují korelacimolekulární a klinické odpovědi. Přestavba byla nalezena u jiných lymfomů, řady nemaligních lymfadenopatiía dokonce u „zdravých“ lidí, kde záchyt kolísá mezi 15–50 % případů. Nabízí se tedy otázka,zda bcl-2/IgH je vůbec vhodný molekulární marker FL. Z podrobných cytogenetických studií se zdá, žet(14;18) je skutečně dostatečně specifická pro folikulární lymfom, avšak původní představa pouhýchdvou zlomových míst neodpovídá skutečnosti. Zatímco zlomové místo na 14. chromozomu je poměrněkonstatní, více než třetina zlomů na chromozomu 18 byla identifikována v úseku mezi MBR a MCR.Primer-specifická nested PCR pro MBR a MCR logicky nemůže stačit pro efektivní záchyt bcl-2/IgH.Některé nové složitější modifikace PCR jako multiplex PCR a long-distance PCR jsou však schopnydetekovat tuto přestavbu v 80–100 %. Kromě technických aspektů je třeba vzít do úvahy i kompartmentmonitorování zbytkové nemoci. Pro snadnou dostupnost je nejvíce využívána periferní krev. Prozatímexistuje málo dat, která by jednoznačně potvrdila, že periferní krev nebo kostní dřeň spolehlivě odrážínemoc prvotně vznikající v mízních uzlinách. Pro smysluplné využití t(14;18) ve sledování MRDu folikulárního lymfomu je tedy v prvé řadě třeba zvolit vhodnou technologii detekce a touto metodoupotom testovat optimální kompartment pro molekulární sledování.

Klíčová slova:
folikulární lymfom, minimální zbytková nemoc, t(14;18), bcl-2/IgH

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2004 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se