Externí hodnocení kvality práce laboratořívyšetřujících sérologické markery virových hepatitida viru HIV


External Quality Control of Laboratories Examining Serological Markers ofViral Hepatitis and HIV Virus

External quality control of laboratory work concerned with viral hepatitis (VH) and HIV virus whichwas started in the Czech Republic in 1993 comprises at the moment the opportunity to test 10 serologicalmarkers. During preparation of control samples the large number of commercial diagnostic tests mustbe taken into consideration as well as their different series of external quality control as regards thesuccess of participants during the last roughly five years can be described as balanced, wherebybetween incorrect results caused by laboratory errors markedly false reactivities in negative samplespredominate.

Key words:
external quality control, hepatitis B, hepatitis C, HIV


Autoři: P. Fritz
Působiště autorů: Národní referenční laboratoř pro virové hepatitidy, Státní zdravotní ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2001, No. 2, p. 58-60.
Kategorie: Články

Souhrn

Externí hodnocení kvality (EHK) práce laboratoří se zaměřením na virové hepatitidy (VH) a virus HIV,které bylo v České republice zahájeno v roce 1993, zahrnuje v současnosti možnost testování 10 sérologických markerů. Při přípravě kontrolních vzorků je nutné zohlednit vysoký počet komerčně užívaných diagnostických testů a jejich odlišné vlastnosti (citlivost a specificitu). Úroveň jednotlivých sériíEHK z hlediska úspěšnosti účastníků lze v posledních zhruba 5 letech označit za vyrovnanou, přičemžmezi nesprávnými výsledky způsobenými laboratorní chybou výrazně převažují falešné reaktivityu negativních vzorků.

Klíčová slova:
externí hodnocení kvality, hepatitida B, hepatitida C, HIV

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2001 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.