Praktické aspekty určování antigenů Rh systému


Practical Aspects of Detection of Rh Antigens

Antigens of the Rh system belong to the clinically most important antigens of the erythrocyte membra-ne. They play an important role in haemolytic disease of the newborn, posttransfusion reactions andautoimmune haemolytic anaemia. Serological detection of these antigens is based on the reaction ofthe appropriate antigen and specific anti-Rh antibody. The development of diagnosis developed fromoriginal polyclonal complete sera to highly specific and intensely reacting monoclonal antibodies.Correct antigen detection of antigens may be complicated by falsely positive and falsely negativeresults. Complications associated with detection and interpretation of results are caused also by weakand variant forms of antigen RhD.

Key words:
Rh system, Rh antigens, serological diagnosis, polyclonal and monoclonal antibodies, falselypositive and falsely negative reactions, weak and variant forms of RhD


Autoři: M. Písačka
Působiště autorů: Referenční laboratoř pro imunohematologii, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2000, No. 4, p. 128-133.
Kategorie: Články

Souhrn

Antigeny Rh systému patří mezi klinicky nejvýznamnější antigeny erytrocytové membrány. Hrajídůležitou roli při hemolytickém onemocnění novorozence, potransfuzních reakcích a autoimunníhemolytické anémii. Sérologická detekce těchto antigenů je založena na reakci příslušného antigenua specifické anti-Rh protilátky. Vývoj diagnostik prodělal vývoj od původních polyklonálních komplet-ních sér až po vysoce specifické a silně reagující monoklonální protilátky. Správné určení antigenůmůže být komplikováno falešně pozitivními a falešně negativními výsledky. Komplikace při určovánía interpretaci výsledků způsobují též slabé a variantní formy antigenu RhD.

Klíčová slova:
Rh systém, Rh antigeny, sérologická diagnostika, polyklonální a monoklonální protilát-ky, falešně pozitivní a falešně negativní reakce, slabé a variantní formy RhD

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie
Kurzy Soutěž Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se