Rok 1989 a jeho odraz v soudním lékařství


Autoři: A. Hajtman 1;  I. Komáreková 2;  Ľ. Straka 2;  F. Novomeský 2
Působiště autorů: Forensic Medicine Office of the Healthcare Surveillance Authority, Martin, Slovakia 1;  Institute of Forensic Medicine and Medical Expertises, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University and University Hospital, Martin, Slovakia 2
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 3, p. 40-43
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Aktuálna spoločenská a politická situácia sa prostredníctvom sebe špecifických právnych noriem vždy premieta aj do charakteru kriminálnej činnosti v tom ktorom štáte. Uvedená závislosť je badateľná najmä v tzv. historických medzníkoch, keď sa radikálne mení spoločenský režim. Po roku 1989 bol na Slovensku zaznamenaný vzostup kriminality, na ktorý vplývali faktory nielen ideologického a politického, ale aj právneho a ekonomického charakteru. Tento vzostup možno pozorovať až do súčasnosti, pričom stále pretrváva vysoký počet násilných trestných činov a brutálne páchaných vrážd. Násilná kriminalita sa podieľa 14 % na štruktúre kriminálnej scény Slovenskej republiky. Úlohou analýzy vybraných foriem násilných trestných činov v tejto práci bolo zmapovať problematiku následkov najzávažnejších trestných činov v regióne stredného Slovenska v období spoločenských zmien rokov 1985 až 2006.


Zdroje

1. Fischer S, Škoda J. Sociální patologie: Analýzy příčin a možností ovlivňování sociálne patologických jevů. Praha, Grada Publishing, 2009, 218 p.

2. Spurný J. Psychologie násilí. Praha, Eurounion s.r.o., 1996, p. 7.

3. Holcr K, et al. Prognóza kriminality a jej kontroly v Slovenskej republike. Bratislava, Iura Edition, 2008, 219 p. 

4. Michálek A. Vývoj a regionálna distribúcia kriminality na Slovensku. Kriminalistika, 33(4), 2000, p. 1-7.

5. Madliak J, Mihaľov J. Pastiriková A. Zločinnosť v Slovenskej republike pred vstupom do Schengenského priestoru de lege lata. Právnická fakulta UPJŠ, Katedra trestného práva (URL:

http://www.vskv.cz/be/HTML/madl2.htm).

6. Chrastilová B. Mikeš P. Prezident republiky Václav Havel. Praha, Iura Edition, 2003, 563 p. 

7. Informačný systém Policajného zboru evidenčno-štatistického systému kriminality. Zdroj ÚCEP Banská Bystrica 2006.

8. Madliak J, et al. Kriminológia. Košice, Vydavateľstvo UPJŠ, 2005, 286 p.

Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se