Alkohologie v soudním lékařství


Autoři: MUDr. Petr Hejna, Ph.D.
Působiště autorů: Ústav soudního lékařství FN a LF UK, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Soud Lék., 57, 2012, No. 3, p. 50
Kategorie: Recenze

Straka L, Hirt M, Novomeský F, Krajčovič J, Štuller F: Alkohologie v soudním lékařství. Martin, Osveta, 2011, 182 stran, ISBN 978-0340981931.

Forenzní alkohologie tvoří nedílnou součást oboru soudního lékařství, a to jak z diachronního, tak ze synchronního hlediska. Odborných publikací, které by komplexně pojímaly tuto velmi důležitou oblast soudního lékařství, je však málo. Od posledního vydání přehledového díla Lékařské vyšetřování a posuzování alkoholického ovlivnění z pera Karla Pitra v roce 1987 uběhlo již čtvrt století. Po tomto velmi dlouhém hiátu vychází v nakladatelství Osveta v Martině odborná knižní publikace Alkohologie v soudním lékařství. Představovanou monografii sestavil česko-slovenský autorský kolektiv soudních lékařů pod vedením Lubomíra Straky z Ústavu soudního lékařství a medicínských expertíz v Martině. K dalším autorům patří přednosta Ústavu soudního lékařství v Brně prof. Miroslav Hirt, přednosta Ústavu soudního lékařství v Martině prof. František Novomeský a jeho kolegové Jozef Krajčovič a František Štuller.

Představovaná monografie Alkohologie v soudním lékařství je rozvržena do základních 12 kapitol. Úvodní dvě kapitoly pojednávají o historických souvislostech zneužívání alkoholu a o represi alkoholizmu v novodobých dějinách Slovenské republiky. Navazující kapitola charakterizuje alkohol jako chemické individuum. Čtvrtá a pátá kapitola pojednávají o farmakokinetických a farmakodynamických vlastnostech alkoholu. Další dvě kapitoly se zabývají vnějšími projevy alkoholového ovlivnění a vlivem alkoholu na neuropsychické funkce člověka. Osmá kapitola rozebírá možnosti detekce alkoholového ovlivnění, devátá kapitola se pak zabývá tvorbou alkoholu v živém organizmu. Ze soudnělékařského hlediska je zásadní desátá kapitola, která se věnuje forenzním aspektům hodnocení a posuzování alkoholického ovlivnění. Předposlední jedenáctá kapitola hodnotí interakce jiných alkoholů s lidským organizmem. Konečně poslední dvanáctá kapitola se věnuje sociálním dopadům zneužívání alkoholických nápojů.

Přehledová monografie Alkohologie v soudním lékařství naplňuje nejvyšší kritéria, která lze u odborné knižní publikace stanovit. Z pohledu obsahové stránky je v knize rozebrána celá šíře forenzní alkohologie s relevantními přesahy do jiných oborů, kterých se problematika zneužívání alkoholických nápojů dotýká. Text obsahuje velké množství citací a odkazů na klasické i nejnovější publikace z oboru alkohologie (celkem 250 literárních odkazů). V kontextu Střední Evropy se dosud nikdo v takové hloubce a šíři problematikou alkohologie v soudním lékařství nezabýval.

V rovině čtenářského komfortu je potěšující, že i přes mezinárodní autorský kolektiv je celá kniha napsána v češtině. Text jednotlivých kapitol je charakterizovaný jednotným a vyváženým odborným stylem, ale zároveň značnou dynamikou a čtenářskou přitažlivostí. Velkou devízou knihy je i její příjemný uživatelský formát a vysoká kvalita její vazby. Tyto vlastnosti jen potrhují vysokou úroveň celého díla a zhodnocují jej v estetické rovině.

Odbornou knižní publikaci Alkohologie v soudním lékařství mohu vřele doporučit soudním lékařům, toxikologům, klinickým biochemikům a všem odborným lékařům s vazbou na problematiku alkoholu a jeho konzumace (např. z oborů hepatologie, gastroenterologie, psychiatrie, sociální lékařství apod.). S ohledem na forenzní kontext celé monografie může být kniha bezesporu zdrojem cenných informací rovněž pro příslušníky policie, státní zástupce a soudce.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Petr Hejna, Ph.D.

Ústav soudního lékařství FN a LF UK

Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové

e-mail: hejnap@lfhk.cuni.cz

www.uslhk.cz


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se