Editorial


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2023, roč. 102, č. 2, s. 47.
Kategorie: Editorial

Vážení čtenáři,

přelom roku přinesl do našich řad smutek a s odstupem času i vědomí, že o bezproblémově fungující a prosperující Rozhledy v chirurgii bude třeba nově pečovat. Bylo jaksi samozřejmé, že tak dobře fungovaly. Málokdo se nad tím pozastavil. I přes to, že jsme nedávno oslavili sté výročí jejich vydávání, a přes to, že každý, kdo je členem naší České chirurgické společnosti nebo později se oddělivších společností, je již od samého počátku vnímal jako zavedené periodikum s jasným místem mezi ostatními domácími odbornými časopisy a tendencí petrifikace zavedeného, nyní je čas znovu reflektovat jejich podstatu a smysl. Dovolte mi se nyní krátce nad tímto zamyslet. Rozhledy v chirurgii vždy plnily roli hlavního komunikačního média České chirurgické společnosti. S novými informačními kanály, jakými jsou bezpochyby web, newsletter a další, snad zatím i nepoužívané a nevyužité, je tato funkce bezprostřední méně významná. Na druhou stranu umožňuje i těm, kteří uvedená média nesledují, zůstávat v obraze. Jejich role vzdělávací je taktéž nezpochybnitelná, a to i přes to, že v současnosti máme k dispozici téměř volný přístup do celosvětových odborných databází. Udržení informovanosti o tom, čím se které naše domácí pracoviště zabývá, je velmi důležité. Přináší nám i možnost sdílet naše domácí zkušenosti, které jsou z nadnárodního hlediska nepřenosné vzhledem k charakteru individuálního fungování každého zdravotnictví a zdravotního systému. Neposledním důležitým faktorem existence Rozhledů v chirurgii je jistě i možnost vzdělávání v publikačních dovednostech. Má-li se domácí chirurgický výzkum jako svébytný a jako zastřešující obor pro další hraniční obory udržet v současném rozsahu, je třeba zajistit fungování pravidelného periodika s jasně nastaveným a fungujícím peer-review systémem a zakotvenou indexací do všech zásadních a klíčových mezinárodních odborných databází. Jen udržením a případně zkvalitněním výše uvedeného se nám může podařit připravovat dostupné a čtivé periodikum.

Rád bych v tento okamžik poděkoval všem, kteří se na současném fungování Rozhledů v chirurgii podíleli. Je to velmi kvalitní dílo, dosažený neskutečný milník. Doba jde dále, přináší nové výzvy, ale i úskalí. Pouhá fixace stávajícího stavu není možná. Proto mi dovolte, abych právě nyní vyzval širokou chirurgickou veřejnost k zamyšlení nad tím, co od Rozhledů v chirurgii očekáváme, co nám nová doba přinese, a taktéž k aktivnímu zapojení do této diskuze. Věřím, že nová redakční rada se opře nejen o staré, zkušené a pracovité přispěvatele, ale bude příležitost rozšířit naše řady o nové členy s novým pohledem na skutečnost a fungování v novém rozměru naší společnosti. Časopis musí být čtivý a zajímavý i pro přicházející generaci chirurgů, a to proto, že hlavním cílem jeho existence je další rozvíjení chirurgie jako takové. K tomuto rozvoji přistupuje vědeckými metodami, předjímá, jen nevyčkává, co doba přinese, a nekopíruje vývoj v ostatních oborech. Je skutečně klíčovým hybatelem tohoto dění. Reflexí tohoto vývoje právě přes historické ročníky Rozhledů v chirurgii můžeme až se zatajeným dechem sledovat, co neskutečného se podařilo. Vidíme velikány a i naše obdivované a respektované starší kolegy. Abychom i my a snad i další nové a nové generace mohli jednou zalistovat v současných číslech Rozhledů v chirurgii a nechat na sebe zavanout ten pocit dobrodružství a objevování, musíme nyní přistoupit aktivně k jejich tvorbě a přijmout nové výzvy. Nejde jen o elektronizaci a rozšíření open access, ale zejména o zachování statutu časopisu, který je čtivý pro širokou odbornou veřejnost (jak ambulantní lékaře, tak lékaře ze spádových pracovišť i větších klinických pracovišť). Musí obsahovat témata, která nás spojují a oslovují. To vše při vědomí toho, že již nikdo nedělá chirurgii v celé šíři a že se jedná o přirozený proces, který vede na druhou stranu k lepším výsledkům, že jediná cesta vpřed je sice další specializace, ale při uchování týmové spolupráce.

Proto mi závěrem dovolte vás vyzvat k široké diskuzi na toto téma. Jsme jako redakce otevřeni novým názorům a pohledům. Vstupte do ní aktivně a začněte například tím, že připravíte zajímavé sdělení z toho, co právě vy děláte, co vás zajímá a co nás může obohatit.

Držme si palce!

Václav Liška

Editor


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 2

2023 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se