Zemřel docent Jiří Šiller


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 9, s. 426.
Kategorie: Nekrolog

Sic erat in fatis

Publius Ovidius Naso

Člověk někdy umírá, aniž udělal, co chtěl, a odevzdal, co měl. Odchází tak z plného života a místo po něm zůstává beznadějně prázdné. Nikdy se nevyplní a jenom čas přinese s trochou zapomnění nové události. Bolest nebude tak krutá.

Jiří Šiller se narodil 23. 7. 1956 v Chrudimi. Gymnázium Josefa Kajetána Tyla navštěvoval v Hradci Králové a v roce 1975 složil maturitní zkoušku. Byl přijat na Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Po úspěšném studiu promoval 24. 6. 1981. Začal pracovat jako lékař na chirurgickém oddělení Nemocnice v Pardubicích pod vedením docenta MUDr. Jiřího Kováře, CSc. a setrval zde celý svůj život. V roce 1985 vykonal atestaci z chirurgie I. stupně, v roce 1990 atestaci z chirurgie II. stupně. Jako další specializaci si zvolil hrudní chirurgii a v roce 1995 vykonal atestaci z thorakochirurgie. Doktorskou disertační práci na téma „Prevence a léčba zánětlivých komplikací po plicních resekcích“ obhájil na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové v roce 2002. Habilitační řízení na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně ukončil úspěšnou obhajobou habilitační práce „Komplexní pohled na pacienta s tupým poraněním hrudníku“ v roce 2010. V roce 2011 složil ještě další atestaci z onkochirurgie. Od roku 1992 pracoval jako ordinář pro hrudní chirurgii a od roku 1996 jako zástupce primáře chirurgického oddělení Nemocnice v Pardubicích. Od roku 2003 zastával funkci zástupce přednosty chirurgické kliniky, později byl primářem chirurgie. V roce 2009 byl pověřen vedením chirurgické kliniky a po konkurzním řízení v roce 2011 jmenován ministrem zdravotnictví přednostou chirurgické kliniky Nemocnice v Pardubicích. Zůstal jím až do posledních dnů.

Mnoho let vedl výuku chirurgie studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, přednášel chirurgii na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl jedním z garantů výuky chirurgie magisterského a bakalářského programu na Fakultě zdravotnických studií Univerzity v Pardubicích. Byl členem výboru České chirurgické společnosti ČLS JEP, členem hrudní sekce ČCHS, laparoskopické společnosti The Society of Laparoendoscopic Surgeons v USA, členem International College of Surgeons se sídlem v Chicagu, aktivním účastníkem Česko-japonských sympozií. Pravidelně přednášel na mezinárodních kongresech v České republice i zahraničí. Navštívil několik chirurgických pracovišť v zemích Evropy, USA a Japonska. Byl spoluřešitelem několika grantových projektů.

Byl členem Vědecké rady lékařské fakulty UK v Plzni, Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity v Pardubicích, členem oborové komise pro chirurgii Lékařské fakulty MU v Brně, senátu Fakulty zdravotnických studií Univerzity v Pardubicích. Byl členem akreditační a zkušební komise pro všeobecnou a hrudní chirurgii Ministerstva zdravotnictví České republiky. Byl čestným členem Slovenskej chirurgickej spoločnosti a Slovenskej lékarskej spoločnosti, nositelem medaile Fakulty zdravotnických studií Univerzity v Pardubicích.

Patřil do éry chirurgů, kteří postupně zvládli celou problematiku všeobecné a hrudní chirurgie, uměl spolehlivě operovat stejně jednoduché, jako i nejsložitější chirurgické výkony v oblasti dutiny břišní a hrudní. Byl spolehlivý a důsledný, spíše laskavý než přísný, což zvláště u chirurgů nebývá úplně obvyklé. Stihnout o něco víc mu před více než rokem začalo bránit vážné onemocnění. Věděl, jakou má chorobu a jak asi skončí. Snášel ji lépe než jeho okolí. Do posledních dnů svého života se snažil plně pracovat, aktivně žít a být prospěšný. Málokdo by to dokázal. Je velmi obtížné loučit se se svým žákem a současně i přítelem, se kterým jsme prožili větší část svého života. Jak praví Lucius Annaeus Seneca „Quam bene vivas refert, non quamdiu“, nezáleží jak dlouho, ale jestli dobře žijeme. Jiří Šiller splnil všechno, co mohl a jak mu život dovolil. Měl to tak psáno v osudu.

Čest jeho památce.

doc. MUDr. Karel Havlíček, CSc.

člen prezidia ČSL J. E. Purkyně


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 9

2018 Číslo 9

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×