XXVII. Jarní setkání Loket 2018 na zámku Zbiroh


Autoři: R. Pohnán
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 6, s. 296.
Kategorie: Zprávy

12. 4. 2018 se konal 27. ročník Jarního setkání LOKET a 13. postgraduální kurz Společnosti pro gastrointestinální onkologii. Tato tradiční akce je pořádaná Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha ve spolupráci se Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, Českou onkologickou společností ČLS JEP a Českou chirurgickou společností ČLS JEP. Tématem tohoto ročníku byla „onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí“. Oproti předchozím ročníkům probíhalo setkání na zámku Zbiroh.

S úvodní přednáškou vystoupila docentka Prausová (Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol). Ve svém sdělení se zabývala organizací a realizací onkologické péče v České republice, zejména spoluprací komplexních onkologických center (KOC) s regionálními pracovišti. V další části přednášky se věnovala aktuálním problémům dnešní onkologické péče z pohledu onkologa a v závěru představila koncepci národního onkologického programu pro ČR.

Dalším řečníkem byl docent Dušek (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR) s přednáškou Koncepce organizace onkologické péče z pohledu aktuálních dostupných dat. Ve svém dynamickém sdělení argumentoval důvody pro nutné legislativní změny vyplývající z rostoucí epidemiologické zátěže stárnoucí populace, ze znepokojujících demografických vlivů na počet lékařů, ze vzrůstajících nákladů na péči a nárůstu zátěže hlavních regionálních center.

Profesor Ryska (Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha) věnoval své sdělení přínosu a úloze multioborových onkologických týmů (MDT). Prezentoval výsledky dotazníkového šetření zkoumajícího aktuální stav činnosti MDT v ČR a zdůraznil nutnost další práce v zajištění nezbytných standardů činnosti MDT i dalšího rozvoje MDT, zejména v místech působení KOC.

Profesor Žaloudík (Masarykův onkologický ústav v Brně) se ve své přednášce Onkochirurgie ve změnách pravidel a příležitostí zamýšlel nad současným stavem klinické onkologie v době nových (nejen legislativních) norem i technologií.

O úloze screeningových programů a zejména o změně paradigmatu léčby kolorektální neoplazie přednášel profesor Zavoral (Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha).

Ve svém sdělení polemizoval profesor Válek (Klinika radiologie a nukleární medicíny, FN Brno) nad racionálním využitím těžké příístrojové techniky u onkologických klientů. Zdůraznil nutnost jasné rozvahy při volbě vyšetření, které nejlépe umožní stanovit diagnózu a další vhodnou léčbu.

Dopolední přednáškový blok uzavíral docent Büchler (Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice), který seznámil auditorium s hodnocením klinického benefitu léků pomocí metody ESMO-MCBS (ESMO Magnitude of Clinical Benefit Scale). Získané skóre ve většině případů odpovídá intuitivně hodnocenému přínosu léků v klinické praxi zkušenými onkology. Skóre ESMO-MCBS se tak může stát dalším doplňkovým parametrem při hodnocení nových onkologických léků za účelem jejich úhrady z veřejného zdravotního pojištění.

Odpolední část setkání zahájili docent Šimša (Chirurgická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice) přednáškou na téma Koncentrace chirurgické péče – pro a proti a profesor Hoch (Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol), který se ve svém sdělení zaměřil na parametrické hodnocení kvality operace rekta a součinnosti MDT. Přednáškový den uzavírali autoři kazuistik z klinických i okresních pracovišť.

I v letošním roce byly přednášky ze setkání nahrávány na audiovizuální záznamové zařízení a budou zařazeny do přednášek projektu Videoknihovny Mařatkovy gastroenterologie na webové adrese: http://video.endoscopy.cz/.

MUDr. Radek Pohnán, Ph.D.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200,

160 00 Praha 6

e-mail: radek.pohnan@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 6

2018 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×