Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 7. 11. 2018


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2018, roč. 97, č. 12, s. 576-577.
Kategorie: Zpráva

Místo konání: prostory firmy Medtronic Czechia, s. r. o., Prosek Point, Budova B, Prosecká 852/66, Praha 9, zasedací místnost Asia.

Přítomni: členové RR dle prezenční listiny, členové redakce (PhDr. S. Rysková a R. Schrötterová)

Omluveni: prof. Bartoníček, prof. Hoch, prof. Kala, prof. Kasalický, prof. Krška, doc. Oliverius, doc. Suchánek, prof. Třeška, prof. Neoral

Nepřítomni: prof. Babjuk, doc. Bělina, prof. Duda, prof. Netuka, doc. Zonča

Prof. Ryska přítomné přivítal a seznámil je s programem. Program byl schválen bez připomínek.

I.

Hodnocení roku 2018

 • v novém redakčním systému pracujeme již skoro rok, počáteční problémy už byly opraveny, nejsou signály, že by systém nefungoval,
 • pokračuje se ve vydávání především monotematicky zaměřených čísel, k dnešnímu datu vyšlo 10 čísel, č. 11 je v tiskárně, č. 12 je naplněné,
 • redakční rada (RR) která začala pracovat v novém složení v roce 2017, až na výjimky přistupuje ke své činnosti ne zcela uspokojivě, žádost směrem k členům RR – je nutné, aby každý přečetl náhled čísla v pdf před publikací, je to poslední možnost, kdy vychytat chyby – „více očí více vidí“, před odevzdáním do tiskárny
 • pozitivně lze hodnotit:
 1. dostatek souhrnných sdělení a kazuistik,
 2. pokud editor dohlédl na kvalitu, články rychle prošly recenzním řízením,
 3. je nadále dodržena pevná struktura časopisu.
 • negativní stránky:
 1. monotematické číslo je možné zkompletoval k termínu posledního článku, čímž dochází k výrazným organizačním obtížím,
 2. řada editorů se edici čísla věnuje málo nebo vůbec ne (!),
 3. přetrvávají obtíže se získáním kvalitní recenze, doba recenzování se neúměrně protahuje (smutný rekord – 4 měsíce a 6 recenzentů, kteří recenzi s odstupem času odmítli).

Hospodářský výsledek časopisu v roce 2017 byl vyvážený a tento trend pravděpodobně udržíme i v roce 2018, byť vyrovnaná ekonomika časopisu je zčásti závislá na velmi obtížném získávání inzerentů, opakovaná žádost směrem k editorům jednotlivých monotematicky zaměřených čísel: velmi pomáhá, pokud editor či autor článků předjedná inzerci s konkrétní společností a tuto informaci předá do redakce.

V roce 2018 bude publikováno 12 čísel Rozhledů v chirurgii plus jedno Supplementum

Z toho 8 čísel je monotematických: geriatrická chirurgie – prof. Hoch, ortopedie – prof. Bartoníček, dětská chirurgie – prof. Šnajdauf, neurochirurgie – prof. Netuka, experimentální chirurgie – prof. Třeška, chirurgie foregutu – prof. Neoral, cévní chirurgie – doc. Šebesta (z dodaných článků budou čísla dvě).

Celkem bude publikováno 94 článků plus jeden doporučený postup jako příloha čísla 10.

100 % článků je recenzováno

Z toho:

 • Souhrnných sdělení 18
 • Původních prací 49
 • Kazuistik 18
 • Článků v angličtině 9 (tj. téměř 10 %)

odmítnuto bylo 11 článků, 2 staženy autory

V současné době je aktivních 62 článků, plus je v systému asi desítka nekompletních

 • Souhrnných sdělení 29
 • Původních prací 19
 • Kazuistik 14

Z výše uvedeného vyplývá, že potenciál složit vyvážená čísla je tedy velmi nízký.

II.

Plán na rok 2019 

Zůstávají v platnosti minimální požadavky na skladbu čísla, tedy:

 • Editorial – editor čísla
 • Souhrnná sdělení – 1 až 2
 • Původní sdělení – 3
 • Kazuistiky – 2 až 3

Připravují se – monotematická čísla prof. Gürlicha, prof. Kasalického, prof. Kaly a doc. Vyhnánka. Pravděpodobně se podaří sestavit ještě jedno monotematické číslo k cévní chirurgii (Editor: doc. Šebesta), článku přišlo hodně, ale nebylo možné dosud sehnat recenzenty.

Z monotematického čísla prof. Kršky bude pravděpodobně Supplementum určené k postgraduálnímu vzdělávání, zatím do redakčního systému k tomuto číslu přišla jen samá souhrnná sdělení.

V.

Diskuze

 • je nutné rozšířit RR o kolegy ze zahraničí, žádost směrem k členům RR o oslovení vhodných kandidátů,
 • návrh na nový název ceny za nejlepší publikované články v RvCH v průběhu kalendářního roku – „Hájkova cena“, bylo diskutováno na jednání výboru ČCHS,
 • návrh na publikování vybraných textů „Klinických doporučených postupů“ s tím, že text do RvCh by byl jen výtahem pro chirurgy z původního textu,
 • stále platí, že je možnost pro zvaného zahraničního autora, který zašle souhrnné sdělení či původní práci a tato je publikována, vyplatit honorář ve výši 500 EUR.

Návrh editorů pro monotematicky zaměřená čísla v roce 2019: prof. I. Čapov, prof. Z. Kala, prof. R. Lischke, doc. Bělina, doc. J. Šimša, prof. Babjuk, prof. Astl, prof. Štádler, prof. Bartoníček, dále návrh na číslo věnované herniím.

Byly zjištěny a prezentovány H indexy u členů RR, důležité směrem k žádosti o získání IF.

Prof. Ryska poděkoval všem členům RR, kteří se aktivně podíleli v roce 2018 na vydávání RvCH.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2018 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×