Zomrel profesor Peter Kothaj


Autoři: M. Mýtnik
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 5, s. 229.
Kategorie: Nekrolog

S hlbokým zármutkom oznamujeme širokej chirurgickej verejnosti, že dňa 25. apríla 2017 zomrel v Banskej Bystrici vo veku 65 rokov popredný slovenský chirurg prof. MUDr. Peter Kothaj, PhD.

Narodil sa 5. októbra 1951 v Bratislave. Štúdium na Lekárskej fakulte UK ukončil v roku 1976. Doktorandské štúdium absolvoval v roku 1992, o štyri roky neskôr habilitoval a získal titul docent. V roku 2003 sa stal profesorom chirurgie. Po skončení štúdia pôsobil na chirurgickom oddelení NsP v Brezne ako sekundárny lekár (1976-1979. Od roku 1979 pracoval ma chirurgickom oddelení banskobystrickej nemocnice. Po jej transformácii na FNsP F. D. Roosevelta zastával od roku 1991 funkciu prednostu chirurgickej kliniky. Od roku 1993 bol vedúcim Vysunutého výučbového strediska SZU v Banskej Bystrici. V roku 2004 sa stal vedúcim Katedry gastroenterologickej chirurgie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Počas svojho pôsobenia na Chirurgickej klinike SZU v Banskej Bystrici zaviedol kompletné spektrum laparoskopických a torakoskopických výkonov.

Jeho vedecká činnosť bola nasmerovaná predovšetkým na klinický výskum, zameraný na význam radikálnej lymfadenektómie a problematiku karcinómu pankreasu a pečene. Pod jeho vedením zaviedlo do praxe chirurgické pracovisko v Banskej Bystrici ako prvé na Slovensku viaceré typy operačných výkonov, napr. laparoskopickú adrenalektómiu, laparoskopickú kardiomyotómiu a laparoskopickú resekciu žalúdka. Prof. MUDr. P. Kothaj, CSc. absolvoval viaceré zahraničné študijné pobyty na renomovaných pracoviskách, napr. v Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York, USA (1989), Grant Medical Center, Columbus, Ohio, USA (1989), Mayo Clinic, Rochester, Minnesota, USA (1991), Concord Hospital, . Syndney, Australia (1995)

V rokoch 1990-1994 bol prezidentom Regionálnej lekárskej komory v Banskej Bystrici. V období rokov1997-2014 zastával funkciu prezidenta Slovenskej chirurgickej spoločnosti a od roku 2014 až doposiaľ bol 1. viceprezidentom SCHS. Počas celého svojho pôsobenia vo výbore SCHS udržiaval aj po rozdelení Česko-Slovenska bezprostredné, veľmi priateľské vzťahy s českými chirurgami a Českou chirurgickou spoločnosťou. Bol Čestným členom Českej chirurgickej spoločnosti (od 2000) a Čestným členom Chorvátskej chirurgickej spoločnosti (od 2010)

Profesor MUDr. Peter Kothaj, CSc. sa s veľkým záujmom venoval dejinám slovenskej chirurgie. Dlho bol šéfredaktorom časopisu Slovenská chirurgia, bol členom viacerých profesných domácich i zahraničných spoločností. Bohatá bola jeho vedecko-publikačná činnosť - bol autorom a spoluautorom mnohých odborných publikácií, vedeckých prác publikovaných v domácich i zahraničných časopisoch. Jeho najznámejšie monografie sú: Chirurgická liečba rakoviny pankreasu (1996), Momenty z dejín slovenskej chirurgie (1999), Operácie na pečeni (2007). Za 30 rokov (1984 – 2013) publikoval spolu 204 publikácií (z toho 10 knižných monografií a 194 vedeckých prác v časopisoch), 28 vedeckých prác publikovaných v zahraničí, 182 prednášok, z toho 41 v zahraničí.

Za jeho dlhoročný prínos pre rozvoj chirurgie mu boli udelené viaceré ocenenia: Zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku (2011), Cena predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja za rozvoj chirurgie v BBsK a výchovu nových odborníkov (2011), Cena primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť (2012) a Petřivalského cena za rozvoj chirurgie udelená Českou chirurgickou spoločnosťou na kongrese v Brne (2012)

Pán profesor MUDr. P. Kothaj, CSc. bol vynikajúcim odborníkom, chirurgom, ale i človekom – skromným, pracovitým, empatickým, vždy ochotným pomôcť. Bude nám všetkým veľmi chýbať.

Česť jeho pamiatke!

Za výbor SCHSprim. MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.2. viceprezident SCHS

e-mail: mytnik@fnsppresov.sk

Prof. MUDr. Peter Kothaj CSc. byl vždy jako výkonný chirurg, dlouholetý předseda Slovenské chirurgické společnosti i jako kamarád pro naše chirurgy a pro mě osobně velkým vzorem.

Vždy se tvrdí, že každý z nás je nahraditelný. Obávám se, že Peter bude jednou z mála výjimek.

Peter, budeš nám chybět.

prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc

šéfredaktor Rozhledů v chirurgii


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×