Zápis z jednání schůze Redakční rady časopisu Rozhledy v chirurgii, konané dne 1. 11. 2017


Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 11, s. 482-483.
Kategorie: Zprávy

Místo konání: prostory firmy Johnson & Johnson, s. r. o. (Karla Engliše 6, 150 00 Praha 5 Anděl), zasedací místnost má název FLEMING

Přítomni: členové RR dle prezenční listiny, členové redakční kanceláře (PhDr. S. Rysková a R. Schrötterová), jako přizvaný host paní Opletalová ze společnosti MeDitorial

Omluveni: doc. Čižmár, prof. Duda, doc. Froněk, prof. Hoch, prof. Kala, prof. Kasalický, prof. Neoral, doc. Vyhnánek, doc. Zonča

Nepřítomni: prof. Babjuk, doc. Bělina, prof. Gürlich, MUDr. Suchánek

Prof. Ryska přítomné přivítal a seznámil je s programem. Program byl schválen bez připomínek.

I. Hodnocení roku 2017 včetně per review procesu

Přítomní si připomněli letošní úmrtí dlouholetého šéfredaktora Rozhledů v chirurgii prof. M. Hájka.

Od začátku roku 2017 pracuje redakční rada (RR) v novém složení. Většina členů RR přistupuje ke své práci zodpovědně.

Ti, kteří se do redakční práce – zejména per review procesu formou honorovaných kvalitních recenzí – nezapojili, budou osloveni vedoucím redaktorem.

Od ledna t. r. byl ustaven nový ediční systém, kdy za jednotlivá monotematicky zaměřená čísla Rozhledů v chirurgii převzali garanci editoři. K dnešnímu datu vyšlo 10 čísel, je zkompletováno č. 11 a 12, finalizují se další 4 čísla.

Ohlasy na ediční plán jsou vesměs pozitivní. Zvýšil se počet článků (viz níže) i jejich kvalita. Předpokládá to však velké úsilí zodpovědných editorů jednotlivých čísel. Pokud editor dohlédl na kvalitu článků, články rychle prošly recenzním řízením. Problémem je, že číslo lze zkompletovat, až jsou hotovy všechny články. Z tohoto důvodu docházelo občas k nedodržení termínu vydání. Navíc řada editorů nedodržela termín a v několika případech se nepodařilo shromáždit dostatečný počet článků.

Prof. Ryska vyzdvihl skvělou práci např.: doc. Netuky, prof. Hocha a prof. Bartoníčka, poděkoval i ostatním editorům, kteří se věnovali „svým“ číslům, prof. Schützner shromáždil články pro dvě čísla na téma hrudní chirurgie.

Do redakčního systému bylo k 30. 10. 2017 vloženo 128 článků (domácími a slovenskými autory), což je o 51 víc než v roce 2016. Poprvé tak je po několika letech dostatek příspěvků, což zcela zásadně souvisí s možností výběru těch kvalitních. Práce recenzentů se rovněž v letošním roce zkvalitnila. Nejvíce článků přišlo v roce 2017 z pracovišť (některé pro rok 2018): ÚVN Praha – 25, FN Plzeň – 23, FN Motol – 13.

Hospodářský výsledek časopisu v roce 2016 byl vyvážený, ekonomika časopisu se neobejde bez inzerce a získávání inzerentů, což je rok od roku složitější. Velmi by pomohlo, pokud by měl editor možnost předjednat inzerci ke svému číslu. Zatím se tak stalo jen v jednom případě.

Přítomní si vyslechli informaci o postupu přípravy nového redakčního systému, plánované spuštění se předběžně plánuje k 1. 1. 2018. Samostatná webová adresa Rozhledů v chirurgii: www.PerspInSurg.com.

II. Plán 2018

 • čísla budou opět sestavovat přizvaní editoři nebo členové redakční rady,
 • termín odevzdání názvů článků – nejpozději 10 týdnů před vydáním příslušného čísla na adresu redaktorky S. Ryskové: svetlana.ryskova@seznam.cz,
 • termín založení do systému: deadline 6 týdnů před vydáním příslušného čísla,
 • doporučení pro editory: vhodné je sestavit číslo z autorů jak ze svého pracoviště, tak i z jiných pracovišť, ideálně oslovit minimálně jednoho autora ze zahraničí (vyzvanému zahraničnímu autorovi (souhrnného sdělení) lze v případě publikování nabídnout honorář do výše 500 EUR),
 • žádost na editory na předjednání inzerce, informaci předat R. Schrötterové (schrorad@uvn.cz),
 • minimální požadavky na strukturu čísla 7 článků,

ideálně:

Editorial – editor čísla

Souhrnná sdělení – 1 až 2

Původní sdělení – 3 až 4

Kazuistiky – 2 až 3

III. Návrh edičního plánu na rok 2018−2019:

(k doplnění)

Návrh editorů: prof. I. Čapov, prof. Z. Kala, prof. R. Lischke, doc. F. Bělina, doc. J. Šimša, prof. R. Gurlich, prof. M. Babjuk, prof. J. Astl, prof. P. Štádler, prim. I. Čizmář

Doc. Vyhnánek připraví monotematické číslo: Infekce v chirurgii II – Současné postupy v intervenční a antimikrobní léčbě (etiologická agens a jejich citlivost s použitím nových antibiotik) – potvrzeno.

IV. Informace o řešení problému s uveřejňováním publikací z Rozhledů v chirurgii v databázi Scopus

Paní Opletalová ze společnosti MeDitorial, která posílá texty článků do zahraničních databází, informovala přítomné, že probíhalo opakované jednání s pracovníky na centrále informační databáze Scopus v Indii, které bylo komplikované. Nakonec byly zaslány podmínky, které by měly Rozhledy v chirurgii splnit. Na jejich splnění se intenzivně pracuje, jedním z posledních kroků je spuštění nového dvoujazyčného redakčního systému na vlastních webových stránkách.

Dalším problémem je, že souhrny článků z RvCH jsou do Scopusu zařazovány se zpožděním, termín jejich přetahování z Medlinu nelze ovlivnit. Bohužel i z naší strany vzniká časová prodleva s publikacemi souhrnů, protože se neustále řeší zpoždění se zasíláním podkladů z grafického studia.

V. Diskuze

Podněty:

 • je nutné rozšířit redakční radu Rozhledů v chirurgii o kolegy ze zahraničí, žádost směrem k členům redakční rady o oslovení vhodných kandidátů,
 • od příštího roku chce redakční rada oceňovat nejlepší články (definovat pravidla na hodnocení, určit výši odměny),
 • redakční rada souhlasí s návrhem vybírat články s citačním potenciálem a překládat a dávat je překládat do angličtiny dle finančních možností (návrhy by mohly jít od editorů monotematických čísel a od recenzentů),
 • diskuze o návrhu na rozšíření abstraktu v angličtině u kvalitních článků,
 • diskuze o návrhu na vydání Supplementu v elektronické verzi, např.: The best of …,
 • návrh podpořit publikace demografických článků, protože prokazatelně zvyšují citovanost.

Zapsala: Radka Schrötterová

Kontroloval: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 11

2017 Číslo 11

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×