Rozhledy v chirurgii na začátku ročníku 96


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2017, roč. 96, č. 1, s. 3.
Kategorie: Editorial

Dostáváme se do 96. ročníku Rozhledů v chirurgii, časopisu s jednou z nejdelších tradic v naší soudobé medicíně v České republice.

Dnes již málokdo ví, že původně byl časopis založen v roce 1921 jako Rozhledy v chirurgii a gynaekologii (Revue tchécoslovaque de chirurgie et gynécologie), a to Československou společností chirurgicko-gynaekologickou. V roce 1937 v této původní podobě zanikl a pro chirurgy byl nahrazen časopisem Rozhledy v chirurgii, měsíčníkem Československé chirurgické společnosti pro tvorbu domácí a rozhledy po chirurgii zahraniční (ISSN: 0035-9351, el. Verze 1805–4579). A tak nám náš časopis zůstal doposud.

Je mou milou povinností při této příležitosti poděkovat dlouholetému šéfredaktorovi prof. MUDr. Miloši Hájkovi, DrSc. za jeho neuvěřitelnou píli, kdy po 16 letech ve funkci tajemníka časopisu se stal v roce 1986 vedoucím redaktorem (po úmrtí prof. B. Špačka) a v čele časopisu stál celých 30 let jako vedoucí redaktor. Stal se tak pamětníkem nejen v rámci Rozhledů v chirurgii, ale i rozvoje chirurgie u nás. Navázal na činnost předchozích šéfredaktorů – prof. O. Kukuly, prim. V. Michala, doc. B. Niederleho st., prim. J Horáka, prof. A. Jiráska a od roku 1948 zmiňovaného prof. B. Špačka [1]. Zaslouženě se stává emeritním šéfredaktorem a bude i nadále velmi platným členem redakční rady.

Časopis v průběhu let prodělal řadu krizí. Nelze nezmínit velké ohrožení v kontinuitě vydávání před 6 lety, kdy se v rámci České lékařské společnosti JEP dostal do výrazného finančního deficitu a reálně hrozilo jeho zrušení jako titulu. Po převedení vydavatelských práv přímo na Českou chirurgickou společnost se prostřednictvím založené servisní organizace Chirurgie-servis o.s. v průběhu 2 let zdařilo dluhy, původně ve výši 1,2 mil. Kč, uhradit a časopis de facto zachránit. Je třeba zmínit, že v té době bylo ustanoveno zcela regulérní recenzní řízení, které do té doby časopis neměl, a Rozhledy v chirurgii se tak dostaly do seznamu recenzovaných časopisů Rady vlády pro vědu, výzkum a inovaci. Největší devízou je udržení časopisu ve světových databázích (Medline, Pubmed). Každý publikovaný příspěvek lze v abstraktu v Pubmed.org najít, každý autor je tak standardně ve světě citovatelný a vyhledatelný. Z tohoto důvodů jsme přešli na strukturovaný anglický abstrakt, který umožňuje obsah článku pochopit a citovat. Kontakt na Pubmed pro Rozhledy v chirurgii zajišťuje pro Rozhledy v chirurgii agentura MeDitorial a datové soubory jsou uvedeny na adrese proLékaře.cz.

V době impaktovaných zahraničních časopisů někteří pochybují o významu národních časopisů. Jsem jednoznačně na straně kritiků tohoto postoje. Každý národ má mít vlastní národní časopis, zaměřený na otázky, jež zajímají místní čtenáře [2–4]. Právě proto se mají tyto časopisy podporovat a rozvíjet, a to i ve smyslu síly v mezinárodním měřítku. Z těchto důvodů je nutná í podpora Rozhledů v chirurgii ze strany výboru České chirurgické společnosti, redakční rady a všech přispěvatelů a recenzentů. Existence našeho národního chirurgického časopisu závisí nejen na funkční redakci a finančních prostředcích, ale především na kvalitě zasílaných příspěvků a kvalitě recenzního řízení [4]. Toto zaznívá každoročně na setkání redakční rady. Nicméně bez aktivního přístupu všech členů se to neobejde. Z těchto důvodů redakční rada doznala na návrh výboru ČCHS od 1. 1. 2017 některých změn. Týkají se nejen struktury a práce, ale i každoroční tvorby edičního plánu. Směřování Rozhledů v chirurgii do „rodiny“ impaktovaných časopisů bylo již zmíněno [4]. Z 28 formálních podmínek začlenění do databáze Scopus (podmínka zažádání o IF) jsme doposud splnili 27. Posledním je vytvoření standardního editačního systému. Nic to však neubírá časopisu na významu z hlediska národní identity, možnosti publikovat našimi chirurgy a přínosu pro postgraduální vzdělávání. Po formální a obsahové stránce časopis nadále drží podmínky světových databází.

Na začátku roku 2017 proto poděkujme všem členům redakční rady, kteří se po dlouhá léta podíleli na tvorbě časopisu. Popřejme nové redakční radě a nám všem dobré nakročení, dost síly a energie nutné pro další rozvoj našeho odborného časopisu.

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz

 


Zdroje

1. Havlíček K. Rozhledy v chirurgii – 88 roků od jejich založení a 40 let práce prof. MUDr. Miloše Hájka, DrSc. Rozhl Chir 2009,88:487–8.

2. ČLČ 2003;5, suppl.

3. Mařatka Z. Zamyšlení nad medicínou, životem a světem. Praha, Galén 2009:113–5.

4. Ryska M. Bez impakt faktoru nepřežijeme. Rozhl Chir 2013;92:367.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se